Nykyinen hyperverkottunut teknologia-, viestintä- ja mediapainotteinen kulttuuri tuottaa valtavia määriä tietoa. Miksi tällä massiivisella datamäärällä sitten on merkitystä? Data on yrityksen portti asiakasymmärrykseen ja parempaan asiakaspalveluun maailmassa, jossa räätälöinti on sääntö, ei poikkeus. Lisäksi dataan perustuvat oivallukset voivat auttaa yrityksiä kehittämään uusia markkinointistrategioita, löytämään uusia tulonlähteitä ja valtaamaan markkinaosuuksia kilpailijoilta. 

Teknologia-, media- ja televiestintäala (TMT) on tietojen tuottamisen eturintamassa, ja siksi sillä on käytössään runsaasti dataa. Saatavuus ei kuitenkaan suoraan tarkoita toteutunutta hyötyä. Useimmat TMT-alan yritykset eivät vielä hyödynnä täysimääräisesti datan tarjoamia mahdollisuuksia. Itse asiassa vasta 29 % alan yrityksistä on ottanut käyttöön kattavan datastrategian.

Korona-aikana monen yrityksen prioriteettina oli vain selviytyä. Jotta asiakasta kyettiin ylipäänsä palvelemaan, toimenpiteitä kohdistettiin lähinnä digitaaliseen transformaatioon. Tutkimuksemme lähti liikkeelle siitä oletuksesta, että useimmille yrityksille keskittyminen sekä digitaaliseen transformaatioon että dataan yhtäaikaisesti ei yksinkertaisesti ollut mahdollista. Ymmärtääksemme paremmin TMT-sektorin tietomaisemaa, analysoimme yhteistyössä HFS Researchin kanssa tuloksia kyselytutkimuksestamme, johon vastasi yli 300 TMT-alan johtajaa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Tutkimuksemme osoittaa, että TMT-yritykset eivät hyödynnä riittävästi tietoresurssejaan:

  • Vain 32 % hyödyntää asiakastietojaan täysimääräisesti.
  • Alle 10 % arvioi organisaationsa kypsyystason loistavaksi, kun puhutaan datan muuttamisesta rahaksi, datan hallinnasta sekä sen arkkitehtuurista tai datan laadusta ja tiedonhallinnasta.
  • 75 % uskoo kuitenkin, että yritysdatan tehokas hyödyntäminen voi muuttaa liiketoimintamalleja radikaalisti.

Lopputulos: TMT-yritysten on alettava käsitellä datastrategiaa yhtenä yrityksen peruskyvykkyytenä.