Suomen KPMG:lle nimitettiin 1. lokakuuta alkaen kahdeksan uutta partneria. Neliosaisessa artikkelisarjassamme tuoreet partnerimme pääsevät esittelemään uransa kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja sekä alansa ajankohtaisia teemoja ja puhuttavia kysymyksiä. Sarjan viimeisessä osassa ääneen pääsevät uudet tilintarkastuksen partnerimme Heli Tuuri ja Sami Hyytiäinen.

Helillä on laaja kokemus pörssinoteerattujen yhtiöiden sekä suurten yksityisomisteisten yritysten tilintarkastajana toimimisesta. Heli omaa vahvan asiantuntemuksen monimutkaisten konsernitilinpäätösten ja IFRS-raportointivaatimusten tarkastamisesta, samoin kuin tarkastusvaliokuntien ja hallituksien raportointivaatimuksista.

Sami on SAP- ja ERP-ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella. Samin ydinosaamista ovat liiketoimintaprosessit ja järjestelmäratkaisut sekä data-analytiikan kehittäminen ja soveltaminen big cap -auditoinneissa. 

Mitkä on olleet kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja urallasi? Miksi?

Heli: Olen aina pitänyt kiinnostavimpina isoihin yrityksiin liittyviä toimeksiantoja, joissa vastaan tulee mitä moninaisimpia transaktioita ja laskentakysymyksiä. Aikataulut ovat tiukkoja, mutta toisaalta laskentatiimit ovat osaavia ja työtä tilinpäätösten oikeellisuuden ja asioiden eteenpäin viemiseksi tehdään yhdessä. Tarkastusvaliokunnissa sekä johdon kanssa käydyt keskustelut avaavat näkymiä ajankohtaisiin asioihin laajasti. Työ isojen yhtiöiden ja pörssiyhtiöiden tarkastajana on haastavaa, mutta ei koskaan tylsää. Koen, että työssäni pääsen oppimaan jatkuvasti uutta.

Sami: Koko kymmenvuotisen urani aikana oma roolini on ollut lähinnä isojen tilintarkastustoimeksiantojen tukeminen ja tehostaminen data-analytiikan keinoin. Viime vuosina tarkastusanalytiikan keskiöön noussut Process mining on tuonut omaan työhöni uudenlaista tekemistä. On ollut hienoa huomata sen tarkastustoimeksiantoihin tuomat kiistattomat hyödyt.

On vaikea nimetä kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja, jokainen asiakkuus on aina uniikki ja omalla tavallaan kiinnostava. Minulle on sydämen asia, että asiakkaamme saavat parasta, mitä itselläni on annettavana. Tämä on varmasti välittynyt myös asiakkaillemme ja palaute on ollut hyvin positiivista.

Millaisten kysymysten parissa työskentelet juuri tällä hetkellä?

Heli: Tilikauden aikaisen työn loppuunsaattaminen sekä valmistautuminen tammikuun tilinpäätöstarkastuksiin ovat perinteiseen tapaan joulukuun keskeiset asiat kalenterissa. Koulutuksiin sekä henkilöstöön liittyvät asiat lohkaisevat joulukuussa ison osan työajasta. Henkilöstö on KPMG:n tärkein voimavara. Siksi koen ryhmäpäällikkönä tärkeäksi käyttää aikaa ihmisten kuunteluun ja meille kaikille tärkeiden asioiden ja toiveiden eteenpäin viemiseen. 

Sami: Laatu, toimeksiantojen tehostaminen ja yhdenmukaistaminen data-analytiikan avulla ovat asioita, joiden parissa työskentelen päivittäin. Haluamme kehittää toimintaamme edelleen jatkuvasti, jotta pystymme vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaidemme haasteisiin ja tarpeisiin.

Mikä puhuttaa tilintarkastusalalla?

Heli: IASB:n agendapäätös SaaS-palvelujen käsittelyyn liittyen tuottaa tuskaa meille kaikille pörssiyhtiöiden parsissa työskenteleville. Muutoin keskiössä ovat laatuun liittyvät teemat sekä uudistuviin työvälineisiimme liittyvät asiat. 

Sami: Omassa roolissani sanoisin, että merkittävin asia, mikä vaikuttaa suoraan tilintarkastualaan ja puhuttaa useita suuria yrityksiä on tuleva ERP-uudistus, joka on isolta osin seurausta SAP ECC -teknologia-alustan tuen päättymisestä. Monella asiakkaalla on käynnissä siirtymä SAP S/4HANA -järjestelmään ja järjestelmän päivityksessä sekä varmentamisessa onnistuminen on meille on erityisen tärkeää.