Muutoksia energiaverotukseen - olethan valmistautunut

Biokaasun liikennekäyttö tulee valmisteveron alaiseksi. Lisäksi alempaan teollisuuden sähköveroluokkaan II luettavien toimintojen piiriä laajennetaan.

Biokaasun liikennekäyttö tulee valmisteveron alaiseksi.

Mikäli muutokset hyväksytään suunnitellun mukaisesti, ne astuvat voimaan vuoden 2022 alussa. Veroluokkia koskevat muutokset astuvat kuitenkin voimaan vasta myöhemmin säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun tarvittavat EU:n hyväksynnät on niille saatu. 

(HE 212/2021 vp)

Biokaasun liikennekäyttö verolliseksi

Biokaasu liikennekäyttö säädetään verolliseksi. Biokaasun pientuotanto sekä kestävän biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö jäisivät verottomaksi.

Biokaasun ja maakaasun valmisteverotukseen sovellettaisiin yhteisiä menettelyjä, jotka noudattaisivat valmisteverotuksen yleisiä periaatteita.

Uutena asiana ehdotetaan, että jakeluverkon haltija voisi halutessaan rekisteröityä verovelvolliseksi ja saada kaasun jakeluverkon verottomaksi verkoksi siirtoverkon tavoin. Veroa suoritettaisiin, kun bio- tai maakaasua luovutetaan jakeluverkosta verolliseen kulutukseen. Jotta biokaasu voidaan käsitellä verotuksessa biokaasuna, verovelvollisen tulee voida osoittaa, että kulutukseen luovutettua biokaasua vastaava määrä on syötetty juuri siihen verkkoon tai verottomaan varastoon, josta se on luovutettu kulutukseen.

Uusia toimintoja alemman sähköveroluokan II piiriin

Alempaan sähköveroluokkaan II siirrettäisiin sähkö, joka käytetään kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa. Myös kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon liittämättömissä lämpöpumpuissa käytettävä sähkö kuuluisi eräissä tapauksissa sähköveroluokkaan II.

Sähköveroluokkaan II kuuluvien konesalien piiriä laajennettaisiin siten, että myös nykyistä pienemmät konesalit olisivat oikeutettuja hankkimaan sähköä sähköveroluokan II verolla. Teollisessa kierrätysmateriaalien valmistuksessa ja jalostuksessa käytetty sähkö siirrettäisiin alempaan sähköveroluokkaan II. Toiminta olisi myös oikeutettu energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen. 

Uudistus tuo lisäksi mukanaan myös eräitä muita muutoksia, joihin valmisteverotuksen parissa toimivien yritysten on syytä varautua.

Ota yhteyttä

KPMG avustaa kaikissa valmiste-, tulli- ja autoverotukseen liittyvissä kysymyksissä.