• 1000

Suomen KPMG:lle nimitettiin 1. lokakuuta alkaen kahdeksan uutta partneria. Neliosaisessa artikkelisarjassamme tuoreet partnerimme pääsevät esittelemään uransa kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja sekä alansa ajankohtaisia teemoja ja puhuttavia kysymyksiä. Sarjan ensimmäisessä osassa ääneen pääsevät uudet vero- ja lakipalvelumme partnerit Annukka Mannerkoski ja Juho Lindvall.

Annukka Mannerkoski vastaa julkishallinnon vero- ja lakipalveluista. Hänellä on laaja kokemus julkishallinnon rakennejärjestelyistä, erityisesti yhtiöittämisistä ja muista julkisten toimintojen organisaatiouudistuksista sekä viime vuosina varsinkin sote-uudistukseen liittyvistä järjestelyistä ja lainsäädännöstä. Annukalla on myös pitkä työkokemus ulkomailta ja hän palvelee erityisesti ranskankielisiä asiakkaitamme laajasti toimialasta riippumatta.

Juho Lindvall on vastannut viimeiset viisi vuotta pääkaupunkiseudun pk-yritysten vero- ja lakipalveluista. Juholla on monipuolinen kokemus erilaisten rakenne- ja omistusjärjestelyiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Lisäksi hän omaa vahvan asiantuntemuksen verolainsäädäntöön sisältyvien yritysjärjestelysäännösten tulkinnasta ja joustomahdollisuuksista, samoin kuin erilaisten kiinteistö- ja pääomarahastorakenteiden muodostamisesta.

 

Mitkä on olleet kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja urallasi? Miksi?

Annukka: Minua kiehtoo monialaisessa tiimissä työskentely ja mahdollisuus tarjota sitä kautta asiakkaalle paljon enemmän kuin vain pelkkää juridiikkaa sen perinteisessä merkityksessä. Kiinnostavimmiksi hankkeiksi urallani nousevat ehdottomasti erikoissairaanhoidon ja lääketieteen alan uudentyyppiset yhtiöhankkeet, joita olemme kehittäneet ja toteuttaneet kiinteässä yhteistyössä neuvonantopalveluidemme kollegoiden kanssa, ja joissa juridinen työ yhteensovitettuna asiakkaan liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja reunaehtoihin on ollut haastavaa, mutta hyvin mielenkiintoista. Lisäksi kiinnostavimpien joukossa on toki mainittava myös ranskankieliset toimeksiantoni, joissa kulttuurien törmäyksestä aiheutuneet tilanteet ovat välillä vähän hymyilyttäneetkin. 

Juho: Kiinnostavimpia asiakastoimeksiantoja ovat olleet ehdottomasti erityyppiset omistusjärjestelyt, joissa konsultilta vaaditaan laaja-alaisen asiantuntemuksen lisäksi usein myös tunnetaitoja ja kykyä nähdä asiat molempien osapuolten näkökulmasta. Avainhenkilöiden sitouttamista, sukupolvenvaihdosta tai MBO-kauppaa ei hoideta pelkällä juridiikalla ja taloudellisella neuvonannolla, vaan maaliin pääseminen edellyttää myös luottamuksen muodostumista konsultin ja osapuolten välille.

Millaisten kysymysten parissa työskentelet juuri tällä hetkellä?

Annukka: Tällä hetkellä työpöydälläni on lukuisia mielenkiintoisia julkishallinnon toimintojen uudelleen järjestämiseen tähtääviä rakennejärjestelyjä. Lisäksi liikun syvällä sote-uudistuksen uumenissa, jossa neuvon asiakkaitamme muun muassa omaisuussiirtoihin, toimintojen tehokkaaseen järjestämiseen ja monimutkaisen lainsäädännön tulkintoihin liittyen. Varaan työviikostani aina aikaa myös liiketoimintamme kehittämiseen ja uusien palvelukokonaisuuksien suunnitteluun, jonka lisäksi ehdottoman tärkeän osan työpäivistäni muodostaa myös huipputiimimme kanssa käytävä sparrailu ja heidän tukemisensa. 

Juho: Tämänhetkinen toimintakenttäni on kohtuullisen laaja, mutta eniten juuri nyt  työllistävät konsernirakenteen yksinkertaistamiseen, taseen keventämiseen sekä rahoituskierrokseen/listautumiseen tähtäävät järjestelyt. Lisäksi konsultoin yrityksiä henkilöstöannin toteuttamisessa, synteettisen optiojärjestelmän rakentamisessa, jonka lisäksi olen neuvonantajana mukana myös useammassa sukupolvenvaihdoksessa.

Mitkä laki- ja verokysymykset puhuttavat asiakkaitanne juuri nyt?

Annukka: Asiakkaitamme askarruttaa laajasti muun muassa yli 1300 sivuisen sote-lainsäädäntöpaketin monet tulkinnat, mutta myös innovatiivisetkin kiinteistöjärjestelyt, joilla muun muassa monien toimijoiden tukalaa taloustilannetta pyritään parantamaan. Tämän lisäksi erilaiset uudet teknologia- ja tekoälyinnovaatiot ja niiden monisyinen juridiikka kiinnostavat yhä laajemmin. 

Juho: Osinkojen verokohtelu on tietysti aina enemmän tai vähemmän tapetilla, mutta perhe- ja kasvuyrityskentässä erityisesti yrityskaupat, kansainvälistyminen sekä henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen ovat olleet pinnalla jo pitkään. Lisäksi konserniavustuksista ja korkovähennysrajoituksista riittää juteltavaa juuri tähän aikaan vuodesta.