Koronaviruksen vaikutukset yhdessä digitaalisen muutoksen kanssa ovat haastaneet ja muuttaneet työntekoa. Miten maailman johtavimmat HR-organisaatiot menestyvät ja luovat arvoa näiden haasteiden keskellä? 

Future of HR on KPMG:n vuosittain tekemä globaali tutkimus, jonka tarkoituksena on tarjota oivalluksia ja parempaa ymmärrystä siitä, miltä HR:n tulevaisuus ja kehitys näyttävät, mihin alalla investoidaan ja miten tuleviin työvoimatarpeisiin reagoidaan. Vuoden 2021 julkaisu perustuu 18 globaalin henkilöstöjohtajan syvähaastatteluihin, joiden uskomme edustavan alan pioneereja. Haastattelujen perusteella selvitettiin, miten heidän organisaationsa navigoi nykyisessä koronaviruksen ja digitaalisen muutoksen hallitsemassa toimintaympäristössä. 

Tunnistimme tulosten perusteella kolme pääteemaa:

1

2

3

Kirjain ‘S’ ESG:ssä

—   Pioneerit tunnistavat, että IDE (inclusion, diversity, equity) tuo valtavasti lisäarvoa organisaatiolle ja sen kulttuurille.

—  Monipuolinen osaamispohja mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot.

—   Pioneerit ajattelevat, että merkittävä muutos tapahtuu, kun jokainen organisaatiossa tunnistaa omat ennakkoluulonsa ja muuttaa tietoisesti käyttäytymistään. 

Työvoimaa lähestytään kokonaisuutena

—   Pioneerit haastavat nykyiset lahjakkuuksien hallintaan keskittyvät lähestymistavat ja pyrkivät lähestymään työvoimaa kokonaisuutena.

—   Räätälöity työntekijäkokemuksen kehittäminen edesauttaa erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamisessa.

—   Pioneerit etsivät innovatiivisia ja tehokkaampia tapoja osaamisvajeiden tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

HR uudessa työmaailmassa

—   Pioneerit kokeilevat rohkeasti uusia työskentelytapoja ja menetelmiä auttaakseen työntekijöitä toimimaan haastavissa toimintaympäristöissä, tässä hetkessä.

—   Jatkuva palaute luo vahvempaa dialogia johdon, työntekijöiden ja koko työyhteisön välillä.

—   Pioneerit hyödyntävät dataa mm. arvioidakseen työvoiman suorituskykyä ja kokonaiskokemusta.

Ota yhteyttä