Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry tilasi KPMG:ltä riippumattoman selvityksen koronarajoitusten vaikutuksista liikuntayrityksiin. Tulokset julkaistiin 23. syyskuuta pidetyssä Liikuntapäivien Vaikuttavaa Liikettä –webinaarissa. Valmistunut selvitys kertoo karua kieltä alan tilanteesta, silti usko tulevaisuuteen ja elinvoimaan on vielä olemassa. 

Markkina on supistunut

Selvityksen tulosten perusteella voidaan arvioida kunto- ja liikuntakeskustoimialan markkinan supistuneen 70M€ vuosien 2019-2020 välillä. Yli 20 toimipaikan kokoiset suuret yritykset ovat kärsineet koronapandemiasta suhteellisesti eniten. Toimiala joutui sulkutoimien kohteeksi vielä alkuvuodesta 2021 ja viimeisin yksittäinen paikallinen sulkutoimenpide tehtiin pari viikkoa sitten. 

—Yrittäjät ovat kokeneet korona-ajan erittäin raskaana, toteaa SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister.

Toimialan stigmatisointi on vaikeuttanut yritysten toimintaedellytyksiä

Vuoden 2020 alussa lähes miljoona suomalaista harjoitteli ja harrasti kuntosaleilla. Tulosten perusteella koronarajoitukset ja niihin liittyvä viestintä ovat vähentäneet kuntokeskusten asiakasmääriä merkittävästi. Esimerkiksi kesäkuussa 2021 käyntimäärät olivat edelleen 43,7% alhaisemmalla tasolla kuin tammikuussa 2020.

Yhdeksi konkreettisimmasta havainnosta selvityksessä nousee alan stigmatisointi korkean riskin tartuntaympäristönä. Toimialan yritykset arvioivat kuluttajien pelkojen olevan iso ongelma tulevaisuudessa.

— Liikuntakeskuksia koskevat rajoitustoimet ja keskusten terveysturvallisuuteen liittyvä mediaviestintä ovat vaikuttaneet negatiivisesti kuntokeskusten maineeseen, mikä on osaltaan aiheuttanut asiakaskatoa. Asiakasmäärien kääntäminen uudelleen kasvuun edellyttää yrityksiltä aiempaa vahvempia tiedolla johtamisen taitoja ja aktiivista viestintää toimialan maineen kirkastamiseksi, kommentoi KPMG:n Jussi Nikander selvityksen havaintoja. 

— Emme ole vieläkään saaneet mitään perusteita, miksi Sosiaali- ja terveysministeriö on luokitellut toimialan korkean tartuntariskin paikaksi. Miksi tätä statusta ei ole edelleenkään muutettu, vaikka THL:n 6.9.2021  julkaiseman koronaviruksen riskipotentiaalitaulukon mukaan kuntokeskukset luokitellaan vähäisen riskin luokkaan sekä tartuntariskin että leviämispotentiaalin osalta, pohtii SKY:n puheenjohtaja Jussi Raita. 

Haasteita toimintaympäristössä

Toimiala arvioi yhteiskunnassa ilmenevän patoutunutta tarvetta kunto- ja liikuntakeskusalan tarjoamille palveluille. Terveystietoisuus sekä ymmärrys kuntoilun tärkeydestä ovat kasvaneet yhteiskunnassa viimeisen vuosikymmenen aikana. Ryhmäliikuntamuodot monimuotoistuvat ja yhteisöllisyyden arvot näkyvät myös liikuntaharrastuksissa. Samalla terveysteknologia ja digitalisaatio avaavat uusia toimintamuotoja. 

— Yhteiskunnan palautuessa kohti uutta normaalia, kunto- ja liikuntakeskuksilta odotetaan entistä monimuotoisempia liikuntamuotoja ja räätälöityjä ratkaisuja. Vastatakseen tulevaan kysyntään liikuntakeskusten tulee tehdä investointeja, joiden toteutusmahdollisuudet ovat pandemiasta johtuen rajalliset. Entistä haastavampi toimintaympäristö asettaa vaatimuksia ammattimaisemmalle yritysjohtamiselle tulevaisuudessa, arvioi KPMG:n Carl Hagström selvityksen pohjalta.