KHO 2021:135 Pääomasijoittajan portfolio-yhtiöt ja käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus

Pääomasijoittajan portfoliokonserneissa verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden myynti voidaan evätä, vaikka yhtiöillä on vahva liiketoiminnallinen yhteys.

Portfoliokonserneissa verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden myynti voidaan evätä

Korkein hallinto-oikeus on 23.9.2021 julkaisemassaan vuosikirjaratkaisussa (KHO 2021:135) vahvistanut, että pääomasijoittajan sijoituskohteina olevissa portfoliokonserneissa verovapaa käyttöomaisuusosakkeiden myyntimahdollisuus voidaan evätä, vaikka konserniyhtiöillä on vahva liiketoiminnallinen yhteys.

Välillisen pääomasijoittajan käsitteen merkitys osakeluovutuksissa

Pääomasijoittajilta on elinkeinoverolaissa suljettu pois mahdollisuus myydä osakkeita verovapaasti. Tätä on alun perin perusteltu sillä, että yksittäinen toimiala ei voi kokonaan olla verovapaa. Kun pääomasijoittajan osakeomistukset on tarkoitettu myytäväksi, asia olisi aikanaan yksinkertaisesti voitu argumentoida myös siten, että kyse on vaihto-omaisuusluonteisesta sijoituksesta.

Pääomasijoittajien hankintarakenteet ovat tyypillisesti Suomessakin kaksi- tai kolmiportaisia konserneja. Moniportaisuus liittyy erityisesti omistajien antaman rahoituksen ja pankkirahoituksen kohdistamiseen eri yhtiöihin ja joustavaan mahdollisuuteen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn sijoitusaikana.

Korkein hallinto-oikeus on luonut välillisen pääomasijoittajan käsitteen. Siihen perustuen käyttöomaisuusosakkeiden verovapausmahdollisuus on evätty myös silloin, kun osakemyynti tapahtuu hankintarakenteessa muutoin kuin myymällä ylin emoyhtiö. Viimeisin päätös vahvistaa, että tämä välillisen pääomasijoittajan käsite ulottuu hankintarakenteeseen, olipa portaita myös yhtä useampia.

Päätöksen merkitys konserneille, jossa on pääomasijoittajaomistaja

Päätös tuo merkittävän epävarmuuden sille, milloin pääomasijoittajan joltakin osin omistamassa konsernissa voidaan luovuttaa käyttöomaisuusosakkeita verovapaasti.  Toisaalta se vahvistaa suunnittelua, kun konsernirakenteen uudelleenjärjestelyssä on mahdollista entistä laajemmin vähentää osakeostoissa maksettu korvaus liikearvosta purkamalla hankittu yhtiö (verovähennyskelpoinen purkutappio).

Päätös jättää avoimeksi mm. seuraavat asiat:

- kuinka pieni pääomasijoittajan omistusosuus saastuttaa konsernissa mahdollisuuden verovapaaseen käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen; 

- koskeeko saastumisvaikutus vain koko alakonsernin osakekannan myyntiä 

- voidaanko konsernissa tehdä yksittäisten yhtiöiden myyntejä ja divestointeja verovapaata myyntimahdollisuutta hyväksi käyttäen.

Lopputulemana on lukuisa määrä ennakkoratkaisuhakemuksia ja ennakollisia keskusteluja verohallinnon kanssa, kun oikeustilaan haetaan selkoa. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Seuraamme jatkuvasti verolainsäädännön ja oikeuskäytännön kehitystä ja autamme mielellämme sinua arviomaan niiden vaikutuksia. Olethan yhteydessä, mikäli mietit miten muutokset voivat vaikuttaa liiketoimintaasi.