Diversiteettiselvitys: Johtoryhmissä naisten määrä nousi, hallituksissa laski

Pääomasijoittajien omistamien yritysten diversiteetin kehityssuunta on rohkaiseva: naisten osuus johtoryhmissä on kasvanut.

Pääomasijoittajien omistamien yritysten johtoryhmissä naisten määrä nousi.

KPMG:n ja Pääomasijoittajat ry:n nyt toista kertaa tekemän diversiteettiselvityksen perusteella pääomasijoittajien omistamien yritysten hallituksissa naisten määrä väheni, mutta johtoryhmissä nousi.

Vuonna 2020 kaikissa pääomasijoittajien kohdeyrityksissä naisten osuus hallituspaikoista oli 10 %, mikä on lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019, jolloin naisia oli hallituksissa 11 %. Johtoryhmissä sen sijaan tilanne on sukupuolidiversiteetin osalta kohentunut hieman. 2019 johtoryhmissä naisia oli 19 %, kun 2020 vastaava luku on 20 %.

Selkeä muutos tapahtui startup-yritysten johtoryhmissä, jossa naisten määrä nousi 15 %:sta 18 %:iin. Vakiintuneissa kasvuyrityksissä tilanne pysyi johtoryhmien osalta samassa, 24 %:ssa.

— Diversiteettiselvitys tehtiin nyt toista kertaa osana pääomasijoitusalan laajempaa vaikuttavuusseurantaa. Näin lyhyellä aikavälillä diversiteetissä ei suuria muutoksia ole tapahtunut, mutta kehityssuunta on rohkaiseva: naisten osuus johtoryhmissä on kasvanut. Aktiivisina omistajina pääomasijoittajilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa voimakkaasti kasvavien yritysten johdon monimuotoisuuteen, kertoo Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity.

Aktiivisina omistajina pääomasijoittajilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa voimakkaasti kasvavien yritysten johdon monimuotoisuuteen.

Kenneth Blomquist
Head of Private Equity
KPMG

— Diversiteetin edistäminen on myös noussut sijoituskriteeriksi - vaikka yritys olisi lupaava, sijoitusta ei välttämättä tehdä, jos yrityksen johdon ja hallituksen diversiteetissä on puutteita tai asiaa ei olla valmiita tarkastelemaan, kertoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Sukupuolidiversiteetin lisääminen on usein erityisen haastava erityisesti teknologiayrityksissä. Naisia on verrattain vähän esimerkiksi deep tech -aloilla, ja heiltä usein puuttuu tärkeitä verkostoja startup- ja kasvuyrityksiin.

Toimialalla tehdään kuitenkin paljon työtä asian korjaamiseksi. Tänä vuonna Pääomasijoittajat ry muun muassa aloitti Nasdaq Helsingin kanssa koulutusyhteistyön, jonka tarkoituksena on lisätä sukupuolidiversiteettiä yritysten johtopaikoilla.

Myös rahastotasolla toimitaan diversiteetin edistämiseksi. Syväteknologiaan sijoittavan Voima Venturesin toimitusjohtaja ja perustajaosakas Inka Mero tiimeineen tekee aktiivisesti töitä sen puolesta, että heidän rahastonsa kohdeyrityksiin löytyisi monipuolisesti erilaisia osaajia. Yksi käytännön toimi on ollut Voima Venturesin järjestämä Women to Boards -tapahtuma.

— Tavoitimme satoja osaavia naisia, joista kutsuimme tapahtumaan ne, jotka saattaisivat osaamisprofiiliensa puolesta sopia kohdeyritystemme hallituksiin. Tilaisuudessa yritykset esittäytyivät potentiaalisille hallitusosaajille. Aikeenamme on tuottaa jatkoa erittäin hyvin onnistuneelle tapahtumalle, ja myös pääomarahastot Lifeline Ventures, Innovestor Ventures ja Inventure ovat aikeissa tulla mukaan, Inka Mero kertoo.

Tilaisuus poiki uutta osaamista Voima Venturesin kohdeyrityksiin. Esimerkiksi materiaaliteknologiayritys Betolarin hallitukseen on hiljattain nimetty Soile Kankaanpää, joka löytyi Women to Boards -kartoituksen kautta. Tapahtuman jälkeen on lisäksi aloitettu lukuisia keskusteluja advisor-, johtoryhmä- ja hallitusrooleista.

— On selvää, että työmme diversiteetin ja monimuotoisuuden edistämiseksi jatkuu. Haluamme houkutella parhaat osaajat pääomasijoitusalalle ja startup- ja kasvuyrityksiin. On tutkittu, että monipuoliset tiimit tekevät myös huipputuloksia, ja se tietenkin kiinnostaa myös huippuyrityksiä kasvattavia pääomasijoittajia, Santavirta päättää.

Diversiteettiselvitys tehtiin osana pääomasijoitustoimialan vaikuttavuustutkimusta. Selvityksessä tarkasteltiin sukupuolidiversiteettiä suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten johtoryhmissä ja hallituksissa. Tiedot perustuvat vuoden 2020 tilanteeseen, ja selvityksen kohteena ovat ne kotimaisten pääomasijoittajien kohdeyritykset, jotka ovat saaneet ensisijoituksen selvitykseen vastanneelta pääomasijoittajalta vuosien 2010–2020 aikana. Selvityksessä tarkasteltiin 222 kohdeyritystä, joista 85 kuului buyout-kategoriaan ja 137 venture capital -kategoriaan.

Ota yhteyttä