Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös 2021:90 SICAV-rahaston tuotonjaon verotuksesta Suomessa

SICAV-rahaston tuotonjako katsottiin suomalaisen sijoittajan pääomatuloksi.

SICAV-rahaston tuotonjako katsottiin suomalaisen sijoittajan pääomatuloksi.

Korkein hallinto-oikeus antoi 28.6.2021 vuosikirjapäätöksen KHO 2021:90. EU-tuomioistuin oli aiemmin antanut asiassa ennakkoratkaisun C-480/19 E v. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, jossa KPMG toimi verovelvollisen asiamiehenä.

KHO vahvisti, että Luxemburgissa perustettu yhtiömuotoinen SICAV-rahasto ja Suomen lainsäädännön mukaan perustetut sijoitusrahastot olivat objektiivisesti verrattavissa toisiinsa. SICAV-rahaston tuotonjako katsottiin suomalaisen sijoittajan pääomatuloksi.  

Ratkaisu on merkittävä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhtiömuotoisiin rahastoihin sijoittavien suomalaisten luonnollisten henkilöiden että Suomeen sijoittavien ulkomaisten yhtiömuotoisten rahastojen lähdeverotuksen kannalta.

Ratkaisun tarkempi sisältö

Suomalaiset sijoitusrahastot ovat sopimusperusteisia, eikä lainsäädäntömme tunne yhtiömuotoisia vaihtuvapääomaisia rahastoja. Suomen verotuksessa yhtiömuotoisen sijoitusrahaston jakamaa tuottoa on pidetty osinkotulona, joka on luonnolliselle henkilölle progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa, vaikka suomalaisen sijoitusrahaston jakamaa tuottoa verotetaan pääomatulona.

KHO:n mukaan SICAV-rahasto ja Suomen lainsäädännön mukaan perustetut sijoitusrahastot olivat objektiivisesti verrattavissa toisiinsa, koska molemmat olivat vapautettuja tuloverosta ja niiden maksamaa tuottoa verotettiin tulonsaajien tasolla. Tuotto-osuuksien verotus ansiotulona oli vastoin SEUT 63 artiklan mukaista pääomien vapaata liikkuvuutta.

SICAV-rahaston ja suomalaisen sijoitusrahaston asema UCITS-direktiivin mukaisina yhteissijoitusyrityksinä ei yksinään ole peruste rinnastamiselle. KHO:n mukaan sijoitusrahastoja koskevien Suomen verosäännösten tarkoituksena on toteuttaa yksinkertainen verotus osuudenomistajien tasolla. Kun asiassa huomioitiin myös SICAV-rahaston verotus Luxemburgissa, tilanteita oli pidettävä rinnasteisina, vaikka rahastojen oikeudelliset muodot eivät vastanneet toisiaan. SICAV-rahaston jakamia tuottoja oli verotettava pääomatulona kuten suomalaisen sijoitusrahaston jakamia tuottoja

Ratkaisun merkitys

KHO:n ratkaisun perustelut vahvistivat ulkomaisten yhtiömuotoisten rahastojen rinnastettavuuden suomalaisiin sijoitusrahastoihin verotuksessa.

Ota yhteyttä

Asiantuntijamme apunasi

Tarjoamme neuvontapalveluita koskien erimuotoisten rahastojen ja niiden sijoittajien verotusta Suomessa ja muissa valtioissa.

Antti Leppänen

+358 40 709 2851

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Aki Kokko

+358 45 155 7735

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Pauliina Laine

+358 40 750 6662

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Kristiina Äimä

+358 40 839 9142

etunimi.sukunimi@kpmg.fi