Rajat ylittävän verkkokaupan arvonlisäverotukseen merkittäviä muutoksia 1.7.2021 alkaen

Muutos on koko EU:n laajuinen ja vaikuttaa kaikkiin toimijoihin, jotka myyvät tavaroita kuluttajille toimitettuina EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittäen

Kuluttajille tehtävien tavaramyyntien arvonlisäverotus muuttuu 1.7.2021 alkaen

Verkkokauppiaiden ALV-raportointia helpotetaan erityisjärjestelmien avulla (One Stop Shop, OSS).

Mikäli myyjän kalenterivuosittainen tavaroiden myynti kuluttajille toisiin jäsenvaltioihin - eli etämyynnit - ylittävät yhteensä 10 000 euroa, verotetaan kaikki myynnit jatkossa niissä jäsenvaltioissa, joihin tavaroita kuljetetaan kuluttajille. Tavaratoimituksen määränpäävaltio tulee siis käytännössä määrittämään tavaramyynnin verotusmaan.

Uudistus tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin suomalaisiin toimijoihin, jotka harjoittavat rajat ylittävää kuluttajaverkkokauppaa Suomessa tai toisissa jäsenvaltioissa.

Myynnin veron raportointi ja maksaminen kannattaa yleensä hoitaa erityisjärjestelmän kautta

Kuluttaja-asiakkaan ilmoittaman tavaran toimitusvaltion perusteella myyjä veloittaa ostajalta tämän valtion mukaisen arvonlisäveron ja kyseinen arvonlisävero tulee raportoida ja tilittää oikeaan jäsenvaltioon.

Myyjä voi hoitaa veron raportoinnin ja maksamisen joko rekisteröitymällä paikallisesti alv-velvolliseksi jokaiseen jäsenvaltion, johon myyntejä tehdään tai vaihtoehtoisesti hoitaa myynnin veron raportoinnin ja maksamisen erityisjärjestelmän kautta (OSS). Lähtökohtaisesti myyjän kannattaa valita raportointi erityisjärjestelmän kautta.

Suomalainen myyjä voi rekisteröityä erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomen Verohallinnon kautta ja hoitaa etämyyntien arvonlisäverojen alv-raportoinnin ja maksamisen yhden luukun periaatteen nojalla Suomen Verohallinnon kautta.

Eritysjärjestelmän ilmoituskausi on kalenterivuosineljännes ja vero tilitetään ilmoituksen eräpäivänä, eli kalenterivuosineljännestä seuraavan kuun loppuun mennessä kaikista ilmoituksella raportoiduista myynneistä.

Erikseen on syytä huomata, että erityisjärjestelmään rekisteröityneet myyjät ovat velvollisia ilmoittamaan kaikki etämyyntinsä erityisjärjestelmän kautta. EU:n alueella tapahtuvista kuluttajamyynneistä jää käytännössä ilmoittamatta erityisjärjestelmässä vain ne paikalliset myynnit, joihin ei liity tavaran toimitusta EU-jäsenvaltiosta toiseen.

Nämä paikalliset myynnit on raportoitava vielä jatkossakin paikallisella alv-ilmoituksella.

Vähäarvoisten tavaroiden maahantuontien alv-vapaudesta luovutaan

Samassa yhteydessä 1.7.2021 myös vähäarvoisten tavaroiden maahantuontien alv-vapaudesta luovutaan, eli jatkossa myös alle 22 euron arvoisten tavaroiden maahantuonneista on suoritettava arvonlisäveroa. 

Kuluttajille myytäessä maahantuonnin arvonlisäveron voi suorittaa niin tavaran myyjä kuin mahdollinen verkkokauppa. Viimekädessä maahantuonnin arvonlisäverosta vastaa kuitenkin tavarat ostava ja maahantuova kuluttaja.

Enintään 150 euron arvoisiin lähetyksiin sisältyvien maahantuotavien tavaroiden etämyynnissä on mahdollisuus ottaa myös käyttöön ns. tuonnin erityisjärjestelmä, jota käytettäessä maahantuonti on veroton mutta etämyyjä on velvollinen suorittamaan myynnistä arvonlisäveron kuljetuksen päättymisjäsenvaltioon.

Asiantuntijamme apunasi

Oivaltavimmat ratkaisut verokysymyksiin tuovat kilpailuetua ja kestävät kriittisen tarkastelun.

Joonas Paavolainen

+358 50 363 2197

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Noora Sjögren

+358 50 574 7523

etunimi.sukunimi@kpmg.fi