Havaintoja säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksistä ja tilintarkastuksesta

Koronapandemian vaikutukset yhdistysten ja säätiöiden talouteen jäivät yleisellä tasolla pelättyä pienemmiksi.

Toimintojen digitalisoinnissa tehtiin valtavia harppauksia.

Vuoden 2020 tilinpäätökset ovat suurimmaksi osaksi valmistuneet ja tilintarkastettuja. Onkin hyvä hetki koota yhteen havaintoja ja huomioita kuluneesta vuodesta. Vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen koronapandemian runnellessa niin monen terveyttä, taloutta kuin toimintaakin. Toimintojen digitalisoinnissa tehtiin valtavia harppauksia varsinaisen toiminnan ja taloudenpidon osalta. Ilman moderneja kirjanpitojärjestelmiä tilintarkastajien suorittama etätarkastus olisi ollut huomattavasti haastavampaa. 

Koronapandemian vaikutukset

Koronapandemian vaikutukset yhdistysten ja säätiöiden talouteen jäivät yleisellä tasolla pelättyä pienemmiksi. Ministeriöiden rahoituspäätökset vuodelle 2020 oli jo tehty ja ne toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Moni toimija alkoi heti pandemian alettua varautua pahimpaan ja käynnisti joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä kulusäästöt ja yt-neuvottelut. Matkustusta ja lähikokouksia ei ollut ja moni tapahtumakin jäi toteuttamatta. Tätä kautta kulusäästöjä syntyi myös lähes itsestään. Tämä kaikki näkyi varsinaisen toiminnan kulujen ja kulujäämän pienentymisenä.

Varainhankinnan puolella koronan vaikutukset eivät vielä juurikaan näkyneet jäsenmaksutuottojen tai vapaaehtoisten lahjoitusten pienentymisenä. Pörssikurssit notkahtivat pandemian alussa, mutta palautuivat loppuvuodesta, eikä realisoitumattomia arvonalennuksia jouduttu suuressa määrin kirjaamaan. Näistä lähtökohdista monen yhdistyksen ja toiminnallisen säätiön tilikausi toteutuikin ylijäämäisenä. Toimintakertomuksista sai lukea, että lähitapahtumia siirrettiin onnistuneesti verkkoon ja koronapandemialla ei arvioitu olevan merkittävää vaikutusta yhteisöjen toimintaan. 

Tilintarkastusprosessiin digiloikkaa

Etätilinpäätöstarkastusta harjoiteltiin jo vuosi sitten ja tämä kevät sujui jo huomattavasti paremmin. Vaikka digitalisaatiossa on paljon hyvää, on se tuonut uudenlaisiakin asioita pohdittavaksi muun muassa tilinpäätöksen allekirjoitusprosessin osalta. Suomen Tilintarkastajilta on ilmestynyt vuonna 2018 suositus sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä ja tilinpäätöksen viemisestä sähköiseen allekirjoitusjärjestelmään. Suosituksen mukaan allekirjoitettava tilinpäätös sisältää ainoastaan tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja allekirjoitussivun, sekä tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja rahoituslaskelman. Mikäli toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, tulee toimintakertomus sisällyttää myös osaksi allekirjoitettavaa tilinpäätöstä. Näin ollen luettelo kirjanpitokirjoista, tase-erittelyt, pöytäkirjat yms. eivät ole osa allekirjoitettavaa tilinpäätöstä. Valtaosa allekirjoitettavista tilinpäätöksistä oli viety asianmukaisessa muodossa allekirjoituspalveluun. Eniten epäselvyyksiä esiintyi toimintakertomuksen kohdalla. KPL 3.1 §:n mukaan kaikkien tilinpäätökseen liitettävien asiakirjojen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Mikäli yhteisö on velvollinen tai haluaa laatia toimintakertomuksen, tulee se sisällyttää samaan tiedostoon sähköisesti allekirjoitettavan tilinpäätöksen kanssa.

Kirjanpitolautakunnalta ilmestyi tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvä lausunto 2021/2014. Lausunnon suosituksen mukaan tilinpäätöksen hyväksymispäiväksi merkitään sama kuin toimielimen kokouspäivä on ollut, vaikka sähköiset allekirjoitukset tulisivatkin eri päivinä. Kun tilinpäätöksiä vietiin innokkaasti sähköisiin allekirjoitusjärjestelmiin, melko monesta näytti puuttuvan kokouspäivämäärä.

Tilinpäätösmerkintöjen oikeellisuus ja dokumentointi

Tästä tilinpäätöstarkastuskaudesta keskeisimpänä jäi mieleen tilinpäätösmerkintöjen oikeellisuus ja niiden dokumentointi. Tilintarkastuslaki on monimutkainen jo itsessäänkin siinä, miten tilintarkastajien valinta tulee päätökseen kirjoittaa. Tästä syystä onkin enemmän sääntö kuin poikkeus, että sanamuodot ovat pöytäkirjoissa tulkinnallisia tai valinta saattaa puuttua kokonaan. PRH:n tilintarkastuksen laadunvalvonnan vuoden 2019 tuloksissa hylättyyn tulokseen johtanut syy oli muun muassa tilintarkastajan toimiminen yhteisön tilintarkastajana ilman asianmukaista valintaa.

Yhtä tärkeää kuin kertomuksen muotoilu on tilinpäätöksen tilinpäätösmerkintä. Ei ole samantekevää, lukeeko tilinpäätösmerkinnän kohdalla tilintarkastusyhteisö vai pelkkä tilintarkastajan nimi. Tilintarkastajan ja yhteisön yksilöinti ja asettelu tulee tehdä oikealla tavalla jo tilinpäätökseen. Tässä kohtaa haasteita aiheuttivat asetteluiltaan automatisoidut kirjanpito-ohjelmat, jotka eivät välttämättä taipuneet täysin oikeaan asetteluun.

Edellä mainitut digitaalisiin palveluihin liittyvät asiat on helppo korjata. Kuluva vuosi tulee näyttämään, minkälaiseksi julkinen rahoitus muuttuu ja miten tähän muutokseen pystytään vastaamaan. Maailma ei ole koskaan valmis, vaan aina täytyy kyetä muuttumaan mukana. 

Lisätietoja