Hallitsetteko maineeseenne kohdistuvat riskit?

Hallitsetteko maineeseenne kohdistuvat riskit?

Kyky kohdata menestyksekkäästi yllättävätkin tilanteet ja haasteet luovat vahvan perustan hyvälle maineeseen kohdistuvien riskien hallinnalle.

1000

Asiakkaat, henkilöstö ja muut sidosryhmät luottavat siihen, että organisaatiota johdetaan asianmukaisesti ja hyvän hallinnon periaatteita seuraten. Organisaation maine on ratkaisevan tärkeää organisaation menestykselle ja häiriöttömälle jatkuvuudelle. Maineen hallintaan liittyvät riskit koskevat tapahtumia ja ilmiöitä, jotka voivat merkittävästi vaurioittaa organisaation mainetta julkisuuteen ja yhtiön sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden suuntaan. Tämä vaikuttaa organisaation kykyyn toimia läpinäkyvästi ja tuottaa lisäarvoa. 

Maineeseen kohdistuvien riskien hallinta oltava jatkuvan valvonnan kohteena

Riskien ennaltaehkäisevä hallinta on käytännön kokemuksemme mukaan järjestetty organisaatioissa vaihtelevasti. Organisaation julkisuuskuvan näkökulmasta maineeseen liittyvät riskit ovat kriittisiä johdon tunnistaa ja hallita. Puutteellinen riskien hallinta voi johtaa merkittäviin oikeudellisiin ja taloudellisiin seurauksiin. 

Miten KPMG voi auttaa?

Autamme asiakkaitamme arvioimaan ja hallitsemaan maineeseen liittyviä riskejä ennalta ehkäisevästi. Tarjoamme asiakkaan kanssa yhteistyössä toteutetun räätälöidyn kartoituksen, joka kokoaa tietoa mahdollisista tunnistetuista maineeseen liittyvistä riskeistä sekä näiden riskien toteutumisesta seuraavista oikeudellisista ja taloudellisista seuraamuksista. Kartoituksen perusteella annamme konkreettisia, priorisoituja suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Kartoituksen kohteena voivat olla muun muassa seuraavat sisällöt:

  • etuudet ja lahjat
  • matkustaminen
  • edustaminen, tapahtumat ja sponsorointi
  • sidonnaisuudet, eturistiriidat ja esteellisyydet
  • menettelytavat, sisäiset prosessit ja valvonta.

Maineeseen kohdistuvien riskien hallinnan parantamisen lisäksi kartoituksemme tuloksia voi hyödyntää myös laajemmin hyvän hallinnon (corporate governance) jatkuvassa kehittämisessä sekä asiakasyhteistyössä Verohallinnon kanssa. Tarjoamme aina selkeitä, lisäarvoa tuottavia ratkaisuja asiakkaan toimintaympäristön ja erityispiirteet huomioiden.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Marika Kaitamaa

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

+358 40 911 2643

 

Harri Leppiniemi

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

+358 50 366 0843

 

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö