Verohallinto: COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat ulkomaisten yhteisöjen verotukseen Suomessa

Rajoitustoimenpiteillä on kannanoton mukaan vaikutusta etenkin kiinteän toimipaikan sekä verosopimusten tarkoittaman asuinvaltion muodostumiseen.

Rajoitustoimenpiteillä on vaikutusta etenkin kiinteän toimipaikan muodostumiseen.

  • 1000

Verohallinto on julkaissut 19.4.2021 kannanoton siitä, miten COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät viranomaisten asettamat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat verosopimusten tulkintaan. Kannanotto perustuu OECD:n sihteeristön 21.1.2021 antamaan ohjeeseen “Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic”.  

Rajoitustoimenpiteillä on kannanoton mukaan vaikutusta etenkin kiinteän toimipaikan sekä verosopimusten tarkoittaman asuinvaltion muodostumiseen. Ohjeistuksen tarkoituksena on estää kaksinkertaista verotusta luomatta kuitenkaan nollaverotusta.

Ulkomaisen yhteisön on toimitettava Verohallinnolle perusteltu selvitys siitä, miten olosuhteiden muutos liittyy pandemiaan. Pelkän viittauksen pandemiaan tai siitä johtuviin rajoituksiin ei katsota olevan riittävä selvitys verosopimusten normaalitulkinnan sivuuttamiseksi.  

Kiinteän toimipaikan muodostumisen aikaraja eroaa pandemian aikana normaalitilanteesta

Pandemiasta johtuvat viranomaisten asettamat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklan kiinteän toimipaikan muodostumiseen sovellettavien aikarajojen tulkintaan.

Poikkeukselliset ja tilapäiset pandemiasta johtuvat muutokset olosuhteissa eivät lähtökohtaisesti johda siihen, että ulkomaiselle yhteisölle muodostuisi uusi kiinteä toimipaikka Suomeen.

Suomen kannalta merkittävää on huomata: 

  1. Vaikka normaalitilanteessa ulkomaalaiselle yritykselle voisi muodostua kiinteä toimipaikka Suomeen työntekijän hoitaessa työtehtäviään kotoaan Suomesta, ei kiinteän toimipaikan voida katsoa muodostuvan, kun kotitoimistolla työskentely johtuu pandemiasta johtuvien viranomaisten määräämistä pakottavista syistä, kuten etätyösuosituksista tai maahantulorajoituksista.
  2. Ulkomaalaisen yrityksen Suomessa toimivat edustajat, joilla on oikeus tehdä sopimuksia yrityksen nimiin, eivät verosopimusten normaalitulkinnasta poiketen muodosta kiinteää toimipaikkaa Suomeen, jos henkilö työskentelee Suomessa pandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi. Edellytyksenä on, että toiminta ei jatku Suomessa rajoitustoimien päätyttyä.
  3. Rakennus- ja asennusurakoiden kohdalla verosopimusten määrittämät aikarajat, joiden ylittyessä kiinteä toimipaikka katsotaan muodostuneeksi, lasketaan työskentelyn kokonaiskeston perusteella. Kuitenkin, mikäli toiminta joudutaan pandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi keskeyttämään, jatkuu aikarajan laskenta vasta rajoitustoimenpiteiden päätyttyä. Suomessa sijaitsevassa kohteessa suoritetun työn kokonaiskesto on siis ennen rajoitustoimia alkaneen työn ja rajoitustoimien jälkeen jatkuneen työn yhteenlaskettu aika.

Ota yhteyttä

Poikkeukselliset ja tilapäiset pandemiasta johtuvat muutokset olosuhteissa eivät lähtökohtaisesti johda siihen, että ulkomaiselle yhteisölle muodostuisi uusi kiinteä toimipaikka Suomeen.

Tosiasiallinen johtopaikka ei siirry, vaikka väliaikainen johtopaikka siirtyisi pandemiarajoitusten takia

Vuoden 2021 alusta alkaen Suomessa yleisesti verovelvolliseksi on katsottu ulkomaalainen yhteisö, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Suomen solmimien verosopimusten määräysten mukaisesti kaksoisasumistilanteen ratkaisu tapahtuu kokonaan tai osittain tosiasiallisen johtopaikan perusteella.

Mikäli ulkomaalaisen yrityksen johtopaikka on pandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi siirtynyt väliaikaisesti Suomeen, ei tosiasiallisen johtopaikan katsota siirtyneen. Tällöin ulkomaalaista yritystä ei voida pitää yleisesti verovelvollisena Suomessa.

Autamme tulkintaohjeiden vaikutuksen arvioinnissa Suomen solmimiin verosopimuksiin

Mikäli Verohallinnon kannanotto herätti kysymyksiä, autamme mielellämme uusien tulkintaohjeiden vaikutuksen arvioinnissa Suomen solmimiin verosopimuksiin. 

Olemme ajan hermolla kaikissa tärkeimmissä vero- ja lakiuudistuksissa. Kansainvälinen verkostomme seuraa verotuksellisten kysymysten kehittymistä ja asiantuntijamme arvioivat niiden vaikutuksia suomalaisten organisaatioiden toiminnalle. Lue asiantuntijoidemme kirjoittamia uutisia ja analyysejä Tax & Legal View -uutisportaalista.