Onnistuneen yrityskaupan reseptiikkaa

Onnistuneen yrityskaupan reseptiikkaa

Yrityskauppaan kannattaa valmistautua huolella ja hyvissä ajoin.

1000
Risto Heinänen

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Keväällä 2020 koronapandemia lähes pysäytti yrityskauppamarkkinan. Itselleni oli yllätys, miten nopeasti yrityskauppamarkkinat virkosivat varsin lyhyessä ajassa – ja siitä lähtien trendi on ollut pikemminkin kiihtyvä. Teollisilla toimijoilla ja sijoittajilla on varallisuutta sijoitettavana, mutta haasteeksi ehkä yllättäen muodostuu yllättävän usein sijoituskelpoisten kohteiden niukkuus.

Onnistuneen yrityskaupan todennäköisyyteen voi vaikuttaa

Jokaisen yrityskaupan taustalla on sarja ainutkertaista omistajuutta ja liiketoimintastrategiaa koskeneita päätöksiä, tietoisia ja tiedostamattomia. Onnistunen yrityskaupan kohteeksi ei yleensä valikoiduta tai hakeuduta sattumalta, vaan edellytykset luodaan huomattavasti aikaisemmin kuin yrityskauppa prosessina edes alkaa.

Yrityskaupoissa osapuolina ostajan ja myyjän lisäksi on useimmiten ulkopuolinen rahoittaja, minkä takia kohdeyhtiön rahoituskelpoisuus mahdollistaa myyjälle todennäköisesti paremmat mahdollisuudet löytää kiinnostuneita sijoittajia. Rahoituskelpoisuudelle ei liene löydettävissä yhtä ainoaa absoluuttista määritelmää, kuten ei myöskään termille sijoituskelpoisuus. Yleistäen voidaan todeta, että myyjän tulisi tavoitteellisesti tehdä kohdeyhtiö helpoksi ostaa tai sijoittaa. Asioita tulee tarkastella ulkopuolisen näkökulmasta riippumatta siitä, että omistajayrittäjälle itselleen asiat ovat kristallinkirkkaita. Ulkopuoliselle ne eivät ole. 

Muutamia käytännön kokemuksia onnistuneen yrityskaupan edellytyksistä

Selkeä omistajastrategia yrityksen tarkoituksesta ja liiketoimintastrategia siitä johdettuna ovat ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta sijoituskelpoisuuden elementtejä. Operatiivinen toiminta toteuttaa edellä mainittua pelikirjaa. Jokaisella strategisella ja operatiivisella päätöksellä on merkitys.

Omistajayrittäjät henkilöityvät omistamiinsa yhtiöihin. Henkilöriippuvuus on ostajan näkökulmasta merkittävä riskitekijä, minkä takia myös henkilöstön pysyvyys mahdollisessa yrityskaupassa on useimmiten arvioitavana.

Kohdeyhtiö saatetaan integroida tiiviisti ostajayhteisöön operatiivisesti ja juridisesti. Mitä haastavampaa integraatio on toteuttaa, sitä vähemmän kohdeyhtiöllä on luultavasti kiinnostuneita ostajia. Integraation merkitystä ja vaikutusta valuaatioon ei myyjän kannata aliarvioida.

Yrityskauppaan valmistautumiseen kannattaa varata aikaa. Ostajat useimmiten tarkastelevat due diligencessä kahta-kolmea viimeisintä vuotta, minkä takia hallinnollinen ja operatiivinen dokumentaatio on suositeltavaa laatia huolellisesti. Dokumentaatio on osa ostajan riskienhallintaa, mikä usein vaikuttaa myös mahdollisen kaupan ehtoihin ja ylipäätään toteutumiseen. 

Miten KPMG voi auttaa

KPMG:llä on pitkä kokemus omistajayrittäjien ja kasvollisesti omistettujen yhtiöiden konsultoinnista yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Avustamme asiakkaitamme strategioiden luomisesta aina onnistuneeseen yrityskauppaan saakka, mikä voi pitää sisällään erilaisia juridisia, verotuksellisia tai operatiiviseen toimintaan liittyvien haasteiden ratkaisemista.

Yrityskauppaan valmistauduttaessa todennäköisyyksiin voi vaikuttaa. Keskustelemme mielellämme Sinun kanssasi lisää.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö