Miten perheyritykset ovat selviytyneet koronakriisin aikana?

Miten perheyritykset ovat selviytyneet koronakriisin ai

Auttaako muutoskyky kriisin yli?

1000

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Sähköposti
  • Kuinka koronapandemia on vaikuttanut perheyritysten liiketoimintaan?
  • Mitä toimenpiteitä perheyritykset ovat tehneet liiketoiminnan säilyttämiseksi, sopeuttamiseksi ja kasvun aikaan saamiseksi?
  • Ovatko joustavuus ja ketteryys tulevaisuudessakin perheyritysten menestystekijöitä?
     

KPMG ja STEP Project Global Consortium toteuttivat kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä koronapandemian vaikutuksista sekä liiketoiminnallisista haasteista ja kehitysmahdollisuuksista. Kysely toteutettiin kesäkuu – lokakuu 2020 aikana. Laajassa globaalissa tutkimuksessa aineisto koottiin Yhdysvaltojen, Aasian, Euroopan, Lähi-idän sekä Afrikan perheyrityksiltä, päättäjiltä, tutkijoilta ja alan vaikuttajilta. 

Joustavuus DNA:ssa?

Kulunut vuosi on osoittanut, että perheyritysten joustavuus, ketteryys ja päätöksentekokyky ovat auttaneet selviytymään vallitsevassa tilanteessa. Perheyritykset ovat pärjänneet koronakriisissä suuria yrityksiä paremmin, vaikka vastaajista suurin osa ilmoitti liikevoiton laskusta. Kuitenkin 17 prosenttia vastanneista on onnistunut kasvattamaan liikevoittoaan tarkastelujakson aikana. Perheyritykset ovat pystyneet nopeasti sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen vakauttamalla liiketoimintaansa, vahvistaen samalla pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Erityisesti digitalisaatio on tuonut perheyrityksille sopeutumiskykyä. Perheyritykset eivät pelkästään tähtää koronapandemiasta selviytymiseen, vaan tutkimuksen mukaan epävarmasta tilanteesta huolimatta jopa tavoittelevat roolia globaalin talouden elpymisen ajureina.

Suuri voimavara on perhe itsessään

Pitkäjänteinen päätöksenteko, joustavuus sekä vahva sitoutuminen yhteiskuntaan ja tuleviin sukupolviin on aina auttanut perheyrityksiä selviytymään kriisin keskellä. Perheyrityksille on leimallista myös omistajuuteen liittyvä arvopohja, kuten muun muassa perheyrityksen säilyttäminen sukupolvelta seuraavalle, työllistäminen kotimaassa ja kasvollinen omistajuus. Arvot ja sitoutuminen ovatkin korostuneet perheyritysten selviytymisen tukipilareina koronapandemian aikana. Maailmanlaajuinen kriisi on vahvasti osoittanut, että liiketoiminnan häiriöttömän jatkuvuuden turvaaminen on yhä tärkeämpi menestyksen edellytys.

Katse horisonttiin

Haastateltujen perheyritysten mukaan toiminnan jatkuminen odottamattomissa tilanteissa edellyttää entistä enemmän omistajastrategian suunnittelua sekä tavoitteiden asettamista pidemmälle tulevaisuuteen. Toimintaympäristön poikkeustila on myös kirkastanut sukupolvenvaihdoksen merkitystä uusiutumisessa ja kasvun luomisessa. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että nuoremmat sukupolvet ovat olleet entistä aktiivisempia koronapandemian aikana. Heillä on tietoa ja osaamista edeltäjiinsä verrattuna eri tavalla esimerkiksi digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

—    Koronapandemia on asettanut yrittäjille uuden, ennennäkemättömän haasteen. Samaan aikaan kun liiketoimintaa yritetään viedä eteenpäin, epävarmuus kuormittaa. Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin perheyrityksiä, jotka luovat työpaikkoja, vaurautta ja hyvinvointia. Tutkimus vahvistaa sen, että nyt viimeistäänkin perheyritysten kannattaa tarkastella omistajuuden suuntaa, omistajastrategiaa sekä yrityksen tulevaisuuden valintoja, kommentoi Kirsi Adamsson, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

Lue tutkimuksesta lisää kansainvälisillä sivuillamme.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö