Yhdistyslain uudistushanke etenee – muun muassa yhdistysten yhdistäminen tullee mahdolliseksi

Yhdistyslain uudistushanke etenee

Yhdistyslain muutosehdotuksista on oikeusministeriö 15.2.2021 julkaissut hallituksen esityksen luonnoksen. Luonnoksesta voi antaa lausunnon 14.4.2021 asti ja yhdistyslain muutosten on tavoitteena tulla voimaan 1.7.2022.

1000

Lisätietoja

Ari Engblom

Partner, lakipalveluiden johtaja (KPMG Law)

KPMG Suomi

Sähköposti

Edellä mainittu aikataulu huomioon ottaen jo tässä vaiheessa yhdistyksissä voi olla hyvä tutustua uusiin, ehdotettujen yhdistysten yhdistämistä koskeviin säännöksiin (hallituksen esityksen luonnos, 15.2.2021

Nykyinen yhdistymiskäytäntö

Yhdistysten yhdistymiset ovat usein nykyisinkin aikaa vieviä hankkeita ja ne toteutetaan käytännössä joko

  • perustamalla uusi vastaanottava yhdistys, johon yhdistettävien yhdistysten jäsenet liittyvät, ja purkamalla yhdistettävät yhdistykset; tai
  • säilyttämällä yksi yhdistettävistä yhdistyksistä vastaanottavana yhdistyksenä (jonka sääntöjä voidaan muuttaa yhdistymisen toteuttamiseksi) ja purkamalla muut yhdistettävät yhdistykset, joiden jäsenet liittyvät vastaanottavaan yhdistykseen.

Yhdistysten yhdistäminen voisi tapahtua myös vastedes kuten nykyisinkin. Luonnoksessa on ehdotettu tiettyjä muutoksia ja helpotuksia myös purettavan yhdistyksen selvitysmenettelyyn. 

Ehdotettu vaihtoehtoinen yhdistymiskäytäntö

Uutena vaihtoehtona on yhdistysten yhdistymissäännökset, eli muun muassa säätiölainsäädännön kaltaiset sulautumissäännökset, joissa

  • yhdistys yhdistyy (sulautuu) vastaanottavaan yhdistykseen (absorptioyhdistyminen) tai
  • vähintään kaksi yhdistystä yhdistyy (sulautuu) uuteen yhdistykseen (kombinaatioyhdistyminen).

Miksi odottaa yhdistyksissä uutta yhdistymisääntelyä?

Ehdotettu yhdistymissääntely tarkoittaa yleisseuraantona tapahtuvaa yhdistysten yhdistymistä. Tällöin muun muassa siirtyviä varoja ja velkoja ei tarvitse yksilöidä. Yleisseuraanto vaikuttaa erityisen edullisesti yhdistysten yhdistämisen verokohteluun, joka nykyisin on voinut aiheuttaa verovaikutuksia, muun muassa:

  • vastattavaksi otetut velat voivat aiheuttaa vastaanottavassa yhdistyksessä varainsiirtoveron suoritusvelvollisuuden, jos purkautuvasta yhdistyksestä on siirtynyt kiinteistöjä, rakennuksia tai arvopapereita,
  • jos purettavalla yhdistyksellä on ollut verotuksessa vahvistettuja tappioita, nämä eivät ole siirtyneet vastaanottavalle yhdistykselle. Sääntelymuutoksen jälkeen tappiot voivat tietyissä olosuhteissa siirtyä (erityisesti kombinaatiosulautumisessa).

Yhdistyslakiin ei olla ehdottamassa osuuskuntalaissa ja säätiölaissa olevaa tytäryhtiösulautumissääntelyä, joka mahdollistaisi 100 prosenttisesti omistetun osakeyhtiön yhdistämisen yhdistykseen. Tämä on tarpeeton puute, koska kyseinen sääntely olisi yksinkertainen tapa kokonaan omistettujen kiinteistöyhtiöiden kiinteistövarallisuuden yhdistämiseksi yhdistykseen.

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö