Vahva talousjohtaminen yhdistysten ja säätiöiden talouden ohjauksen tukena

Talousjohtaminen talouden ohjauksen tukena

Talouden prosessien kehittäminen mahdollistaa muun muassa tiedon analysoinnin ja tiedolla johtamisen.

1000

Lisätietoja

Laura Rantanen

Senior Manager

KPMG Suomi

Sähköposti

Kokemuksemme mukaan vahvalle talousjohtamiselle, toimiville ja moderneille talousprosesseille ja järjestelmille sekä tiedolla johtamisen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta ja kysyntää erityisesti yhdistys- ja säätiökentässä. Manuaalisiin henkilöriippuvaisiin toimintamalleihin ja vanheneviin järjestelmiin liittyy merkittäviä riskejä sekä sitoutuu turhaa aikaa ja kustannuksia. Talouden prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja automatisointi mahdollistaa myös muun organisaation rutiineista vapautuvan ajan suuntaamisen varsinaisiin ydintehtäviin, tiedolla johtamiseen ja tiedon analysointiin. Erilaiset rakennemuutokset, ulkoiset toimintaympäristömuutokset ja avainhenkilöiden eläköityminen ovat myös usein kehittämistarpeiden taustalla, vallitsevan koronakriisin lisäksi.

Kokemuksia viimeaikaisista projekteistamme

KPMG:n taloushallinnon ja rahoituksen neuvontapalvelut on ollut aktiivisesti mukana auttamassa yhdistys- ja säätiökentän asiakkaita talousohjauksen, järjestelmien ja prosessien kypsyystason nostamisessa muun muassa seuraavanlaisissa kehittämishankkeissa:

  • Tuki yhdistyksen ja sen omistajien tytäryhtiöiden pidemmän aikajänteen liiketoimintasuunnitelmien laadintaan ja omistajaohjauksen selkiyttämiseen. Lopputuloksena strategiasta johdettu liiketoimintasuunnitelma painopistealueineen ja skenaariolaskelmat 3-5 vuodelle tuloslaskelman, taseen ja rahavirran osalta, lue asiakastarina.
  • Erilaiset tehokkaasti vedetyt talousohjauksen kypsyysanalyysit nykytilasta sisältäen  kehittämissuositukset kustannus-hyötyanalyyseineen ja konkreettisine etenemissuosituksineen (haluttaessa mukana myös ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation ensisijaiset hyödyntämiskohteet).
  • Tuki yhdistys- ja säätiökonsernien talouden ohjauksen, tulevan ennakoinnin ja konsernilaskennan kehittämiseen. Näistä etenkin konsernilaskenta on usein tässä kentässä koettu haasteelliseksi vain kerran vuodessa toistuvaksi pakolliseksi ja jopa ikäväksikin harjoitukseksi. Pienellä ”sparrauksella” tämä tilanne on mahdollista kääntää eduksi ja ryhtyä konsolidoimaan vaikkapa useamman kerran vuodessa.
  • Talouden tervehdyttämiseen ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseen liittyvät toimeksiannot.
  • Tuki vanhenevien järjestelmien korvaamiseen sisältäen prosessien muutos- ja digitalisointitarpeiden kartoituksen sekä sopivien vaihtoehtojen vertailun ja tarvittaessa tuen STEA-investointiavustushakemusten laadintaan.
  • Talouden palvelumallien kehitys ja taloustoimintojen harmonisointi ja keskittäminen (palvelukeskusmallin kehittäminen).
  • Interim-palvelut yllättäviin henkilövajetilanteisiin (esimerkiksi toimitusjohtaja, talouden asiantuntija).
  • Erilaiset erillisselvitykset rakennemuutoksiin ja investointeihin liittyen.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö