Onko pörssin ulkopuolella elämää?

Onko pörssin ulkopuolella elämää?

Kysymykseen on helppo vastata listaamattomien yhtiöiden saamien pääomasijoitusten näkökulmasta, kyllä.

1000

Lisätietoja

ari kiuru

Head of Capital Markets

KPMG Suomi

Sähköposti

Saamme lähes viikoittain lukea uutisia yhtiöiden saamista pääomasijoituksista, Wolt suurimpana viimeaikaisena esimerkkinä. Uutisia on tullut myös uusista VC-rahastoista, jotka ovat onnistuneet varainkeruussaan. Tämä raha tulee sitten aikanaan yhtiöille pääomasijoitusten muodossa. Etenkin ICT-sektori on saanut paljon pääomaa. On helppo ennustaa, että esimerkiksi puhtaaseen energiaan ja kestävään kehitykseen liittyvien yritysten osalta tulemme näkemään kasvavaa aktiviteettia.

Rahastojen vaihtoehtoisten sijoitusten omaisuusluokan edelleen jatkuva buumi yhdistettynä negatiivisten markkinakorkojen ympäristöön on myös omiaan ruokkimaan ja ylläpitämään tätä aktiviteettia yllä. On selvää, että sijoitettavaa pääomaa on tällä hetkellä markkinoilla paljon, toisaalta myös ottajia on paljon. Käymme säännöllisesti keskusteluja pääomahankinnasta, joten vilkas aktiviteetti on nähtävissä myös käytännön tasolla.

Yhteinen visio tulevasta

Perinteisten pääomasijoittajien (venture capital, private equity) rinnalla on usein teollisia sijoittajia ja perheyhtiöitä sekä varakkaita yksityishenkilöitä/enkelisijoittajia. Yhtiön kannalta tämä tarjoaa myös muutakin kuin pääomaa. Pääomasijoittajat tuovat mukanaan strategista osaamista, auttavat luomaan yhteyksiä yhtiölle tärkeisiin sidosryhmiin kansainvälisesti ja sijoittajan salkussa olevista yhtiöistä saattaa löytyä synergiaa. Vastineena toki pääomasijoittajilla on tiukat tuottovaatimukset. Teolliset sijoittajat tuovat mukaan teollista yhteistyötä, voivat avata uusia markkinoita ja auttaa esimerkiksi markkinointi- ja jakelukanavien luomisessa. Perheyhtiöt ovat taas tottuneet rakentamaan liiketoimintoja pitkäjänteisesti, ja tätä kautta tarjota hyvän kasvuympäristön yhtiölle. Yhtiön tuleekin saatavan pääoman lisäksi kiinnittää huomiota, minkälaisen sijoittajajoukon näkee itselleen sopivimpana vaihtoehtona omistajakseen. Tärkeää on, että omistajilla on yhteinen strateginen näkemys toiminnan kehittämiseksi saatavan pääoman lisäksi. Sijoittajilla voi olla myös erilainen sijoitushorisontti, mikä voi vaikuttaa päätöksentekoon.

Suomalaisia pääomasijoittajia on nykyisin useita erityyppisiä eri rahoituskierroksille, mutta kansainvälisiä pääomasijoittajia myös tarvitaan. Kansainvälisten sijoittajien rooli korostuu etenkin myöhemmissä rahoituskierroksissa. Yhä useammin monessa onnistuneessa pääoman hankinnassa sijoittajina onkin hyvin kansainvälinen joukko sijoittajia. 

Miten valmistautua, jotta pääoman hankintaprojekti etenee maaliin?

Hyvä ennakkovalmistautuminen markkinointi- ja esittelymateriaaleineen kannattaa aina. Selkeästä equity storysta on vain hyötyä. Miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa, mikä on yhtiön niin sanottu ydinjuttu? Tarvittavan pääoman määrä on myös syytä arvioida huolellisesti. Kun lähtökohtana on yhtiön arvon kasvattaminen, alkuvaiheessa yleensä vielä maltillisessa arvostuksessa ei kannata liian suurta osuutta yhtiöstä luovuttaa. Yhtiön tulee määrittää pääomatarve realistisesti myös tulevat rahoituskierrokset huomioiden. Usein etenkin alkuvaiheessa olevien yhtiöiden arvosta voi perustellusti esittää monia mielipiteitä. Samalla myös tulisi säilyttää nykyisten omistajayrittäjien ja avaintyöntekijöiden motivaatio yhtiön kehittämiseen turvaamalla heille riittävä omistus pidemmällekin tulevaisuuteen.

Valuaation osalta voisi hakea rinnastusta listautumisten hinnoitteluun. Listautumisessa kannattaa jättää sijoittajille upsidea hinnoittelun muodossa ja tätä kautta luoda edellytyksiä jäljelle jäävän omistuksen arvonnousulle. Pääomasijoitusten osalta on hyvä huomata, että pääomasijoittaja on yleensä varautunut myös tuleviin rahoituskierroksiin, jolloin nouseviin arvostuksiin on aina mielekkäämpi sijoittaa lisää. Tällöin myös jää niin sanottua puskuria, mikäli arvonnousu ei tapahdu suunnitelmien mukaisesti.

On tärkeää, että yhtiö pystyy yksityiskohtaisesti kuvaamaan varojen käytön ja sen miltä yhtiö näyttää tämän jälkeen. On myös hyvä varautua arvioimaan tulevien rahoituskierrosten, tai ainakin seuraavan rahoituskierroksen suuruus. Yhtä lailla on tärkeää pystyä kuvaamaan ns. exit-polku. Yleensä tässä tulee kyseeseen listautuminen tai yhtiön myynti. On myös mahdollista tehdä osittainen irtautuminen myöhempien rahoituskierrosten yhteydessä.

Pääomasijoituksia tarvitaan yhtiöiden kasvun rahoittamiseen ja kansainvälistymiseen. Tätä kautta myös saadaan lisää yhtiöitä pörssiin ja tukea kotimaisten rahoitusmarkkinoiden myönteiseen kehittymiseen. Ei myöskään liene sattumaa, että tällä hetkellä pääomasijoitustoiminnan ollessa aktiivista myös listautumisrintamalla on selvästi nähtävissä lisääntyvää aktiivisuutta.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö