Kyberturva, data ja asiakaskokemus pitävät teollisuuden IT-yksiköt vireinä

Kyberuhkat, data ja asiakaskokemus teollisuudessa

Vaikka koronapandemia tuottaa yhä harmaita hiuksia teollisuuteen, yritysten IT-yksiköissä suunnitellaan rohkeasti tulevaisuutta. Teknisen huippuosaamisen, tyytyväisen asiakkaan ja datan louhimisen lisäksi moniarvoisuus ja kotimaisuuden uusi arvostus ovat nousevia trendejä.

1000
Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Sähköposti

Teollisuusyritysten IT-yksiköissä tulevaisuuden menestys ei synny ainoastaan teknisestä osaamisesta vaan siihen tarvitaan myös uusien liiketoimintamallien omaksumista, asiakaslähtöisyyden oivaltamista ja datan kesyttämistä. Ennen kaikkea joka yrityksessä on oltava valmius torjua uusia ja vanhoja kyberuhkia, jotka pahimmillaan voivat lamaannuttaa koko yrityksen toiminnan.

Teollisuuden tietohallintojohtajien asenteita selvitettiin KPMG:n laajassa kansainvälisessä selvityksessä (The Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020), johon osallistui kaikkiaan 4 219 eri alojen IT-päättäjää.

Suurista trendeistä nousi esiin myös digitalisaatio.

- Nykyinen kiihtyvä digitaalisen muutos on ensiarvoisen tärkeää toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi, KPMG:n teollisuustoimialan johtaja Stéphane Souchet summaa selvityksen raportissa.

Dataa ja virtaviivaista liiketoiminta-ajattelua

Datan merkityksestä on puhuttu jo vuosia, ja suuret ja pienet yritykset ovat kilpaa palkanneet kaikkein kyvykkäimpiä data-analyytikoita, data-arkkitehteja ja datatieteilijöitä. Voittajiin kuuluvat ne yritykset, jotka osaavat tulkita datamassoja ja tehdä niiden perusteella oikeita johtopäätöksiä. Dataa vaativat myös digitaalisten toimitusketjujen seurantatyökalut, joiden avulla kuljetusten eri vaiheista saadaan lähes reaaliaikaista tietoa.

Kysyttäessä, mitä kyvykkyyksiä teollisuuteen erityisesti tarvittaisiin, esiin eivät tietohallintojohtajien vastauksissa nousseet ainoastaan tekniset taidot. Avaintaidoiksi mainittiin kyberturva, yrityksen kokonaisarkkitehtuuri ja edistyneet analytiikkataidot, mutta myös muutosjohtaminen sekä ketterät kehittämismenetelmät.

Tärkeimmistä teknologisista investointikohteista nostettiin esiin kyberturva ja tietosuoja, pilvipalvelut ja muun IT-infrastruktuuri sekä asiakaskokemus. Yksikään yritys ei voi kehittää toimintaansa vain omista lähtökohdistaan, vaan asiakkaan toiveet ja tarpeet on otettava huomioon palveluita suunniteltaessa ja myytäessä.

Moniarvoisuutta ja yhteistyötaitoista osaajakaartia

Poikkeusolosuhteet ovat ravistelleet yrityksiä tehostamaan omaa sisäistäkin toimintaansa ja pääsemään eroon siiloista. Noin 70 prosenttia tietohallintojohtajista katsoi, että liiketoiminta- ja teknologiatiimit tekevät nyt tiiviimpää yhteistyötä kuin ennen korona-aikaa. Tämän kehityksen odotetaan myös jatkuvan.

Henkilöstön moniarvoisuus on ehdoton markkinointivaltti myös teollisuudessa. Joka toinen IT-johtaja arvioi, että pandemia on luonut teknologiatiimeihin erilaisia ihmistyyppejä arvostavan kulttuurin. Lisäksi yli 70 prosenttia vastaajista arvioi, että moniarvoisuuden edistäminen lisää esimerkiksi sitoutumista liiketoimintatavoitteisiin, innovaatioita, yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta.

- Digitalisuudessa johtavat teollisuusyritykset saavuttavat parempia tuloksia erityisesti asiakkaan luottamuksessa, operatiivisessa tehokkuudessa ja nopeudessa tuoda uutta tarjoomaa markinnoille. Samanaikaisesti nämä yhtiöt priorisoivat datan keruuta, ulkopuolisen datan hyödyntämistä ja datan analysoinnissa.

- Dataa käytetään erityisesti asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden parantamiseen. Nämä teemat toistuvat asiakastyössämme päivittäin. On hienoa olla mukana tässä työssä, Annika Tanttinen, KPMG:n Connected Enterprise - ja digitaalisen muutoksen palveluista vastaava johtaja sanoo.

Paikalliset toimitusketjumallit lisäävät luotettavuutta

Tietohallintoyksiköiden tavoitteena on integroida prosessejaan ja järjestelmiään. Ne myös kehittävät uusia toimittaja- ja asiakasekosysteemejä sekä hallinto- ja tukitoimintojaan datan avulla.

- Euroopassa on kuluneen vuoden aikana jouduttu siirtymään globaalista, monimutkaisista ja näin ollen haavoittuvista toimitusketjuista entistä hajautetumpiin, paikallisiin malleihin, jotta logistiikan kestävyys ja ketteryys voitaisiin turvata, teollisuustoimialan johtaja Anders Hahnsson arvioi.

Katseet suuntautuvat myös lähialueen toimijoihin.

- Lyhyiden ja luotettavien yhteyksien takia heidän kanssaan on usein turvallisempaa tehdä yhteistyötä kuin toisella puolella maapalloa sijaitsevien kumppanien.

Tekoälyn ja koneoppimisen avulla toimitusketjuja voidaan hallita aiempaa paremmin.

- Älyteknologia auttaa myös toimitusketjujen suorituskyvyn parantamisessa, kustannusten optimoinnissa ja riskienhallinnassa, Hahnsson lisää.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö