Mitä tulisi tietää Brexitin jälkeisistä maahantulo- ja sosiaaliturvasäännöksistä?

Brexit ja maahantulo- ja sosiaaliturvasäännökset

Britannian EU-ero eli Brexit vaikuttaa monella tavalla sosiaaliturvaan ja maahantulosäännöksiin. Juuri ennen vuoden vaihdetta EU ja Britannia solmivat väliaikaisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jossa on määräyksiä sosiaaliturvan soveltamisesta maiden välillä liikkuviin työntekijöihin. Mitä kuluvana vuonna on huomioitava Suomen ja Britannian välisissä työskentelytilanteissa?

1000

Brexitin vaikutukset maahantulosäännöksiin Suomessa

Suomeen tämän vuoden alusta alkaen matkustavat ja muuttavat Britannian kansalaiset eivät ole enää EU:n vapaan liikkuvuuden piirissä ja heidän oikeuksiinsa on tullut rajoitteita.

Britannian kansalaisten viisumivapaus astui voimaan 1. tammikuuta. Siitä lähtien Britannian kansalaiset ovat voineet matkustaa Suomeen viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla.

Yritysten on hyvä muistaa, että Britannian kansalaisiin sovelletaan rajatarkastuksissa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia koskevia sääntöjä. Rajatarkastuksissa tullaan varmistamaan, että ei-oleskelulupakortilla matkustavat Britannian kansalaiset täyttävät Schengenin rajasäännöstössä säädetyt kolmansien maiden kansalaisten maahantulon edellytykset. 

Britannian kansalaisten tulee varautua Suomeen matkustaessaan seuraaviin asioihin:

  • He voivat matkustaa viisumivapaasti lyhytaikaista oleskelua varten;
  • Kolmannen maan kansalaisina heidän tulee varautua maahantulon edellytyksiin ja tarkastuksiin, joissa maahantulon edellytykset selvitetään;
  • Matkustusasiakirjojen leimaamiseen maahantulon ja maasta poistumisen yhteydessä, pois lukien oleskeluluvalla maahan saapuvat sekä erosopimuksen piirissä olevat henkilöt.

 

Poikkeuksena yllä olevaan ovat ne Britannian kansalaiset, jotka ovat rekisteröineet erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeutensa tai joilla on pysyvä oleskeluoikeus Suomeen. Erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta tai erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta voi hakea 30. syyskuuta 2021 asti, eli yritysten on hyvä tässä vaiheessa varmistaa, kuuluuko Suomessa työskentelevä Britannian kansalainen erosopimuksen soveltamisalaan tai onko hänellä muu laillinen peruste oleskella ja työskennellä Suomessa.

Erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden osoitukseksi Maahanmuuttovirasto myöntää oleskelulupakortin, mutta hakemusten käsittelyissä ja korttien toimituksessa on tällä hetkellä viiveitä.

Britannian kansalainen saattaa tarvita viisumin tai oleskeluluvan oleskellakseen Suomessa pidempään tai työskennelläkseen Suomessa, tai liike/työmatkoja varten.

Ensimmäistä kertaa Suomeen muuttavan Britannian kansalaisen tulee hakea oleskelulupaa kuten muidenkin EU:n ulkopuolelta tulevien henkilöiden. Osana ulkomaankomennusten kokonaispalvelua voimme auttaa yritystänne arvioimaan työntekijöillenne oikean lupatyypin, hakuprosessin aikataulun ja hakemukseen tarvittavat dokumentit.

Suomesta Britanniaan tai Britanniasta Suomeen lähtevät työntekijät

Suomesta Britanniaan tai Britanniasta Suomeen lähteviin työntekijöihin sovelletaan pääasiallisesti EU:n ja Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen säännöksissä on määräyksiä, jotka koskevat muun muassa lähetettyjä työntekijöitä, lähetettyjä yrittäjiä sekä useassa maassa työskenteleviä henkilöjä. Viranomaiset tulevat julkaisemaan tarkempia ohjeita eri henkilöryhmiin sovellettavasta lainsäädännöstä vielä erikseen.

Ennen 1. tammikuuta 2021 myönnetyt A1-todistukset

Ennen 1. tammikuuta 2021 alkaneissa komennuksissa A1-todistukset säilyvät edelleen voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Komennuksen pidentyessä A1-todistukselle voidaan myös hakea jatkoa. Lue lisää aiheesta.

1. tammikuuta 2021 lähtien myönnettävät A1-todistukset

Tämän vuoden alusta lähtien ensimmäistä kertaa Britanniassa alkavaan työskentelyyn sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta ja sen lainvalintasääntöjä. Sopimuksen perusteella enintään kahden vuoden työkomennuksen ajan työntekijä voidaan edelleen vakuuttaa lähtömaassaan, eli esimerkiksi Suomessa, jos hänet lähetetään Suomesta.

Kuten aikaisemminkin, Britanniaan lähetetylle työntekijälle tulee edelleen hakea A1-todistusta Eläketurvakeskuksesta sähköisellä hakemuksella. Jos edellytykset täyttyvät, Eläketurvakeskus myöntää Britanniaan lähtevälle henkilölle todistuksen osoitukseksi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää komennuksiin, jotka alkavat vuoden vaihteen jälkeen ja jatkuvat yli kaksi vuotta. Uudessa sopimuksessa ei ole mahdollisuutta komennuksen jatkon mahdollistavaan poikkeuslupaan. Perhe-etuudet eivät ole sopimuksessa mukana.

Lisätietoja aiheesta

Tällä hetkellä Suomen ja Britannian välisessä matkustajaliikenteessä sovelletaan toistaiseksi EU:n ulkopuolisia, kolmansia maita koskevia matkustusrajoituksia. Lue lisää aiheesta Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Työvoiman kansainvälisessä liikkuvuudessa tapahtuu koko ajan. Jos olet kiinnostunut ylläpitämään osaamistasi ja lukemaan tuoreimmista uudistuksista, seuraa uutistarjontaamme Tax&Legal View -uutispalvelun kautta. Järjestämme myös liikkuvuuteen liittyviä webinaareja ja koulutuksia. 

Lisätietoa kaikista ulkomaan komennuksia ja työvoiman liikkuvuutta koskevista palveluistamme saat täältä.

Lisätietoja:

Karoliina Nurmi

+358 50 406 4808

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Roosa Tuominen

+358 50 911 7225

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö