Brexit ja tulliton tavarakauppa brittiläisen kauppakumppanin kanssa

Brexit ja tulliton tavarakauppa

Toisin kuin julkisuudessa on usein virheellisesti esitetty, Brexitin jälkeisessä EU:n ja Britannian välisessä tavarakaupassa on lähtökohtana paikallisen tullitariffin soveltaminen kaikkine tullimuodollisuuksineen.

1000

EU:n ja Britannian väliseen vapaakauppasopimukseen perustuva tullietuus voidaan myöntää ainoastaan sopimusmaiden alkuperätuotteille, joiden asemasta esitetään vaadittu näyttö. Sama perusperiaate on voimassa lukuisissa muissakin EU:n solmimissa vapaakauppasopimuksissa, joten EU:n ja Britannian välinen vapaakauppasopimus ei ole siinä suhteessa poikkeuksellinen. Pohjois-Irlannille jää toistaiseksi erityinen asema EU:n sisämarkkinoilla, joten sen ja EU:n välillä vapaassa liikkeessä olevat tavarat liikkuvat lähtökohtaisesti ilman tullimuodollisuuksia. 

Vapaakauppasopimuksiin sisältyvien tullietuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää viejiltä ja maahantuojilta hyvää tulliosaamista. Erityisesti alkuperäsääntöjen syvällinen tuntemus on hyödyksi. 

Tullietuuteen johtavat alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt voidaan jakaa yleisiin ja tullietuuteen johtaviin alkuperäsääntöihin. Tiettyjen kauppapoliittisten toimenpiteiden soveltaminen edellyttää tavaran alkuperän määrittämistä yleisten alkuperäsääntöjen nojalla. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa polkumyyntitullien oikea soveltaminen.

Yleisistä alkuperäsäännöstä on pidettävä erillään tullietuuteen johtavat alkuperäsäännöt, joita sovelletaan vapaakauppasopimuksiin sisältyvän tullietuuden toteuttamiseksi.

 

Alkuperäaseman saavuttamiseksi tuotteen on yleensä oltava joko:

a) kokonaan tuotettu, tai

b) riittävästi valmistettu sopimusmaan alueella.

 

Esimerkkeinä sopimusmaan alueella kokonaan tuotetuista tuotteista ovat sopimusvaltion alueelta louhitut kaivannaiset, siellä kasvatetut tai korjatut kasvit ja kasvituotteet sekä siellä syntyneet ja kasvatetut eläimet.

Sen sijaan muiden kuin sopimusvaltiossa kokonaan tuotettujen tuotteiden alkuperäaseman määrittely on huomattavasti vaikeampaa. Tällaisia ovat muun muassa teollisuustuotteet, koneet ja laitteet sekä yleensäkin kaikki tavarat, joiden valmistuksessa on mahdollista käyttää sopimusvaltioiden ulkopuolisia materiaaleja.

Vapaakauppasopimus sisältää yksityiskohtaiset, tuotekohtaiset säännöt sen määrittämiseksi, milloin valmistettu vientituote saavuttaa sopimusmaan alkuperän.  

Tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä

Tuotekohtaisista alkuperäsäännöistä mainittakoon esimerkkeinä nimikkeenmuutossääntö ”CTH” sekä ”MaxNOM”-sääntö.

Nimikkeenmuutossääntö tarkoittaa, että vientituotteen tuotannossa käytetty ei-alkuperäaines on luokiteltava muuhun nimikkeeseen (HS-järjestelmän neljän numeron tasolla) kuin vientituotteen omaan nimikkeeseen, jotta vientituote saa alkuperäaseman.

MaxNOM-säännössä taas määrätään ei-alkuperäainesten enimmäisarvo prosentteina ilmaistuna, esim. 50 %, valmistetun vientituotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta. MaxNOM-laskelman tekeminen voi edellyttää käytännössä sitä, että vientitavaran viejä/valmistaja pyytää materiaalien toimittajilta virallisen tavarantoimittajan ilmoituksen, joilla materiaalien toimittajat vahvistavat vientitavaroiden valmistukseen toimittamiensa materiaalien alkuperän silloin kun materiaalit hankitaan sopimusvaltioiden alueelta.

EU ja Britannian vapaakauppasopimuksessa tarkoitetulle alkuperätuotteelle myönnetään maahantuonnissa tullietuus viejän antaman määrämuotoisen alkuperävakuutuksen perusteella. Etuuskohtelu voidaan myöntää myös ns. tuojan tiedon perusteella, jolloin ei edellytetä määrämuotoista vakuutusta.

Mikäli alkuperävakuutus tai tuojan tieto perustuvat virheelliseen tietoon tavaran alkuperästä, kantamatta jääneet tullit kannetaan maahantuojalta jälkikäteen korko- ja muine seuraamuksineen. Myös virheellisen alkuperävakuutuksen antajaan voidaan kohdistaa haitallisia seuraamuksia.

EU:n ja Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus pitää lisäksi sisällään runsaasti yksityiskohtaisia tullisäännöksiä muun muassa kumulaatiosta, tullinpalautuskiellosta ja eri alkuperää olevien tavaroiden kirjanpidollisesta erottelusta.

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla vapaakauppasopimuksiin liittyvissä sekä kaikissa muissakin tulli- ja arvonlisäveroasioissa. 

Lisätietoja:

Matti Alpua

+358 20 760 3922

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö