Vuoden 2021 tärkeät luvut palkkahallinnon ammattilaisille

Vuoden 2021 tärkeät luvut palkkahallinnossa

Muutoksia tuli muun muassa sosiaalivakuutusmaksuihin, luontoisetuihin ja tuloverotukseen.

1000

Ota yhteyttä

Paula Holmström

Tax & Legal Partner, People Services

KPMG Suomi

Sähköposti

Olemme jälleen koonneet yhteen jokaista palkkahallinnon parissa työskentelevää ja henkilöverotuksen ystävää kiinnostavat tärkeät luvut. Vuosi 2021 tuo muutoksia muun muassa sosiaalivakuutusmaksuihin, luontoisetuihin ja tuloverotukseen.

Vuoden 2021 palkansaajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

Palkansaajan sairausvakuutusmaksu:

Päivärahamaksu alle 14 766 euroa vuodessa ansaitsevilla: 0 %

Päivärahamaksu vähintään 14 766 euroa vuodessa ansaitsevilla: 1,36 %

Sairaanhoitomaksu: 0,68 %

Työttömyysvakuutusmaksu:

Palkansaajamaksu: 1,40 %

Osaomistajan maksu: 0,65 %

Palkansaajan TyEL-maksu:

Alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet: 7,15 %

53-62-vuotiaat: 8,65 %

Yhteensä (sairausvakuutuksen tulorajan ylittäneet, keskimäärin): 10,89 %

Vuoden 2021 työnantajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

Vuonna 2021 työnantajan TyEL-maksu on keskimäärin 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi  kuin vuonna 2020. Nousu johtuu viime vuonna säädetystä työnantajan TyEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta 2,6 prosenttiyksiköllä ajalla 1.5.-31.12.2020 koronaepidemian aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi.

Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousee 0,19 prosenttiyksikköä viime vuoteen verrattuna. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousee keskimäärin 0,17 prosenttiyksikköä. Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyvät keskimäärin samana viime vuoteen verrattuna.

 

Vuoden 2021 työnantajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut:

 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 1,53 %

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu:

Palkkasummarajaan 2 169 000 (euroa): 0,50 %

Palkkasumman ylittävästä osasta: 1,90 %

Osaomistajan maksu: 0,50 %

Työnantajan TyEL-maksu (keskimäärin): 16,95 %

Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin): 0,07 %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (keskimäärin): 0,70 %

Yhteensä (keskimäärin): 20,67 %

Tuloveroasteikko 2021

Valtionverotuksessa sovelletaan progressiivista ansiotulon veroasteikkoa, jota on vuoden 2020 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon tulorajoja noin 2,5 prosentilla vuonna 2021. Ylimmän tuloluokan euromääräinen alaraja on 80 500 euroa, kun taas vastaavasti alimman tuloluokan euromääräinen alaraja on 18 600 euroa vuonna 2021.

Valtion tuloveroasteikkoon tälle vuodelle voit tutustua täältä.

Pääomatulon tuloveroprosentti on 30. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, sovelletaan korotettua pääomatulon tuloveroprosenttia 34.

Kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat 16,5 – 23,5 prosentin välillä. Verohallinto on julkaissut tarkemmat tiedot kuntien ja seurakuntien veroprosenteista.

Luontoisedut 2021

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot keskuslämmitysasunnoissa nousivat muutamilla euroilla alueittain. Lisäksi postinumeroalue 00380 siirrettiin alueesta Helsinki 4 alueeseen Helsinki 3.

Autoedun verotukseen on tullut muutoksia sähköauton osalta. Vuosina 2021-2025 työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvosta vähennetään 170 euroa kuukaudessa, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä katsotaan verovapaaksi eduksi. Lisäksi työsuhdesähköauton latauslaite katsotaan osaksi työsuhdeauton lisävarusteita. Muutoin autoedun verotusarvoon ei tullut muutoksia vuodelle 2021, ikäluokat päivittyvät aina vuosittain.

Vuodesta 2021 alkaen työsuhdematkalippu on verovapaa etu 3400 euroon asti vuodessa. Lisäksi työsuhdepolkupyöräetu on verovapaa etu 1200 euroon asti vuodessa, kuitenkin niin, että polkupyöräedun ja joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa.

Ravintoetuun tuli muutoksia verottajan nostaessa ruokailulipukkeen nimellisarvoa vuodesta 2020. Vuonna 2021 muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen nimellisarvo voi olla enimmillään 10,90 euroa ja vastaavasti vähintään 6,90 euroa. Myös laitos-, valvonta-, hotelli- sekä ravintola-alojen ravintoetuihin tuli muutamien senttien muutoksia.

Myös verovapaiden korvausten enimmäismääriin tuli muutoksia: vuonna 2021 kotimaan verovapaa päiväraha on 44 euroa, osapäivärahan ollessa 20 euroa. Auton verovapaa kilometrikorvaus ilman korotuksia on 44 senttiä kilometriltä, ja käyttöetuauton polttoainekulujen enimmäiskorvausmäärä on 10 senttiä kilometriltä.

 

Lisäksi työmatkan enimmäispituutta koskevaan kolmen vuoden aikarajaan on tullut tilapäinen muutos johtuen koronatilanteesta seuranneista matkustusrajoitteista ja muista toimenpiteistä. Muutos pidentää tilapäistä työskentelyä koskevaa määräaikaa puolella vuodella, jos kolmen vuoden määräaika päättyy 1.1.-31.12.2021 välisenä aikana.

Näin ollen verovapaita kustannusten korvauksia voi maksaa enintään 3,5 vuoden työskentelystä samalla työntekemispaikalla, jos 3 vuoden määräaika päättyy vuoden 2021 aikana. Jos pidennetty 3,5 vuoden määräaika jatkuu vuodelle 2022, sovelletaan säännöstä myös vuoden 2022 verotuksessa.

Lisätietoja:

Paula Holmström

+358 20 760 3710

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Aleksi Salminen

+358 20 760 3891

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö