Velkojan hakema konkurssi jälleen mahdolliseksi helmikuussa

Velkojan hakema konkurssi mahdolliseksi helmikuussa

Väliaikainen säännös on voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka. Velkojan hakemien konkurssien määrä lisääntynee selvästi.

1000

Ota yhteyttä talouden hallinnan haasteissa

Tero Piisi

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Sähköposti

Konkurssilain huojennus – velalliselle kuukausi maksuaikaa

Konkurssilakiin säädettiin keväällä 2020 muutos, jolla väliaikaisesti poistettiin velkojan mahdollisuus hakea velallista konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perusteella. Poikkeussäännös merkitsee sitä, että konkurssia hakevalla velkojalla on tavallista korkeampi todistusvelvollisuus velallisen maksukyvyttömyydestä. Se on vähentänyt olennaisesti velkoja-aloitteisia konkursseja.

Eduskunta hyväksyi joulukuussa konkurssilain huojennuksen jatkamisen siten, että velkoja voi jälleen hakea velallisen konkurssiin, jos tämä ei hoida maksua kehotuksesta huolimatta. Uusi säännös mahdollistaa konkurssin hakemisen, jos velallinen ei maksa riidatonta saatavaa kuukauden kuluessa konkurssiuhkaisen maksukehotuksen saamisesta. Muutos palauttaa käyttöön konkurssiuhkaisen maksukehotuksen ja mahdollisuuden hakea velallinen konkurssiin mutta pidemmällä maksuajalla.

Väliaikainen säännös on voimassa syyskuun 2021 loppuun saakka. Muutoksen myötä on odotettavissa velkojan hakemien konkurssien määrän selkeä lisääntyminen kevään mittaan.

Kuukausi on lyhyt aika yritystoiminnan tervehdyttämiseen, mutta antaa velalliselle mahdollisuuden aloittaa tervehdyttämistoimenpiteitä ja selvittää mahdollisia maksu- tai vakuusjärjestelyjä. Yritys voi myös esimerkiksi hakeutua yrityssaneeraukseen ennen konkurssin vireille tuloa.

Velallisen näkökulmasta tärkeää on hyvissä ajoin käydä avointa keskustelua velkojien kanssa tilanteesta ja pyrkiä sopimaan maksuaikataulusta. 

Maksuvaikeuksien hoitoon apua saatavilla

Ammattilaisen avulla voidaan laatia yritystoiminnan tervehdyttämiseen suunnitelma, jolla pidemmäksi venyvään poikkeustilanteeseen saadaan apua. Kassanhallinnan merkitys talouden ohjauksessa korostuu operatiivisten sopeuttamistoimien ja liiketoiminnan strategian uudistamisen ohella.

Vapaamuotoiset neuvottelut velkojien kanssa sekä vapaaehtoinen saneerausmenettely ovat usein ensimmäinen toimenpide, jolla pyritään sopimaan velkojen maksujärjestelystä yrityksen maksukykyä vastaavaksi. On kuitenkin huomioitava, että vapaaehtoinen neuvottelu ei anna suojaa velkojien konkurssihakemuksia vastaan.

Jos neuvottelut eivät johda lopputulokseen, on hyvä jo hyvissä ajoin tehdä suunnitelma lakisääteiseen yrityssaneeraukseen hakeutumisesta. Yrityssaneerauslain mukaisen saneerausmenettelyn käynnistämisellä tilanne voidaan rauhoittaa, sillä käräjäoikeuden antaman menettelyn aloituspäätöksen myötä käynnissä olevat perintätoimet keskeytetään, ulosotto ja konkurssihakemus mukaan lukien.

Hakemuksen laatimista ei kannata jättää siihen hetkeen, kun muut keinot on käytetty. Tyypillisesti yrityssaneeraushakemuksen ja liitteeksi vaadittavien selvitysten laatimiseen ja hankkimiseen kuluu 1-2 viikkoa. Näin ollen hakemuksen valmistelu voi olla hyvä aloittaa jo muiden, kevyempien tervehdyttämistoimenpiteiden ja rahoitusneuvottelujen ollessa vielä käynnissä. Saneerauksen onnistuminen edellyttää riittävän aikaista reagointia.

Miten voimme auttaa?

Neuvomme asiakkaitamme talouden hallinnan haasteissa ja yhdistämme taloushallinnon asiantuntijoiden sekä rahoitus- ja insolvenssijuridiikkaan erikoistuneiden lakimiesten osaamisen asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Lisätietoja:

Tero Piisi

+358 40 713 3712

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö