Mitä vuosi 2021 tuo kansainväliseen työvoiman liikkuvuuteen?

Mitä 2021 tuo kansainväliseen liikkuvuuteen?

Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, ulkomailla tehtävän etätyön vaatimukset, Brexit ja taloudellisen työnantajan käsite Ruotsissa tehtävässä työssä.

1000

Ota yhteyttä

Paula Holmström

Tax & Legal Partner, People Services

KPMG Suomi

Sähköposti

Vuosi 2020 tuntui muuttavan maailmaa ja keskeytti monet suunnitelmat ja toiminnot. Kansainvälinen liikkuvuus ei kuitenkaan tauonnut. Osa ihmisistä palasi ulkomaankomennukselta kotiin, osa jäi kohteeseensa ja jotkut lähtivät työskentelemään uuteen kohdemaahan.

Työmatkat vähenivät paljon, vaikka moni kriittisten alojen työntekijä matkusti edelleen. Jatkuvasti muuttuvat rajoitukset aiheuttivat valtavasti pohdittavaa ja suunnittelua. Kun lähes kaikki tekivät etätöitä, teki osa niitä oman työnantajamaansa rajojen ulkopuolelta.

Entä miltä vuosi 2021 näyttää liikkuvuuden osalta? Milloin matkustaminen jälleen arkipäiväistyy? Kun matkustusrajoitusten puitteissa jälleen matkustetaan enemmän, mitä tulee ottaa huomioon vero-, sosiaaliturva ja työoikeusmielessä?

Oletettavaa on, että jatkossakin tarvitaan erilaisia todistuksia terveydentilasta. Todistukset vaikuttavat matkavarauksiin, aikatauluihin ja työskentelyyn oikeuttaviin lupiin.

Mitä vaikutuksia on Brexitillä ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivillä?

EU-alueella tänä vuonna huomio tulee olemaan myös Brexitin jälkeisessä elämässä. Viime hetkellä ennen vuoden vaihdetta EU ja Britannia pääsivät sopuun, ja solmivat väliaikaisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen. Sillä oli vaikutuksia myös tulleihin ja arvonlisäverotukseen.

Näin Britannian ja Suomen välillä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaa koordinoidaan myös vuoden vaihteen jälkeen alkavissa komennuksissa, vaikka säännökset eroavatkin aiemmista tietyiltä osin. Tarkennuksia uusien sääntöjen käytännön soveltamiseen odotetaan vielä, mutta selvää on, että ennen 1. tammikuuta 2021 alkaneissa komennuksissa A1- todistukset säilyvät edelleen voimassa. Komennuksen pidentyessä A1-todistukselle voidaan myös hakea jatkoa. Lue lisää aiheesta.

Vuoden 2020 ajan monet yritykset valmistautuivat lähetettyjen työntekijöiden direktiivin mukanaan tuomiin muutoksiin. On tärkeää selvittää, kuinka huolehtia EU-maassa tehtävistä ennakkoilmoituksista ja varmistua siitä, että lähetetyn työntekijän palkka ja työehdot ovat oikealla tasolla.

Alkavana vuonna näemme vielä tarkemmalla tasolla, millaisia toimia kussakin maassa on näiden toimeenpanossa ja valvonnassa otettu käyttöön, ja mitkä ovat niiden vaikutukset suomalaisillekin työnantajille.

Ruotsi ja taloudellisen työnantajan käsite

Verotusta koskevat muutokset vaikuttavat Ruotsiin suuntautuvaan työmatkaliikenteeseen. Monessa tutussa kohdemaassa on jo pitkään ollut käytössä taloudellisen työnantajan käsite, jonka johdosta lyhyetkin työskentelyjaksot tulevat verotettaviksi ja raportoitaviksi kyseisessä maassa, vaikka palkkaa ei kyseisestä maasta maksettaisikaan. Myös Suomessa valmistellaan vastaavaa muutosta.

Ruotsin uusien sääntöjen nojalla henkilön työskennellessä Ruotsissa yhtäjaksoisesti 15 päivää tai yhteensä 45 päivää vuoden aikana, tulee hänen työnsä mahdollisesti Ruotsissa verotettavaksi. Tällöin myös suomalaisella lähettävällä työnantajalle on Ruotsissa raportointi- ja ennakonpidätysvelvoitteita.

Muista velvoitteesi kansainvälisessä etätyössä

Etätyö tulee tänäkin vuonna olemaan monelle arkipäivää. Kun työnteko on usealla alalla yhtä kätevää läppärin avulla kotoa kuin toimistolla, on moni alkanut haaveilla etätyöstä ulkomailla. Toisille tämä on korona-aikana ollut pakkokin matkustusrajoitusten johdosta.

Yritysten on järkevää pohtia, miten kansainväliset etätyöt kannattaa jatkossa hoitaa. Jos asioita ei mieti etukäteen, voi luvassa olla ikäviä yllätyksiä sekä työnantajalle että etätyötä tekevälle työntekijälle. Kuten joulukuussa julkaistussa kattavassa tietopaketissa kerroimme, suunnittelulla ja yhdessä linjaamisella näiltä vältytään.

Lisää luettavaa aiheesta kansainvälisellä Mobility matters -sivustollamme.

Etätyöhön liittyvistä työnantajan tietoturvavelvoitteista saat lisätietoa täältä.

Neljä päätrendiä työvoiman liikkuvuudessa

KPMG:n tekemä vuosittainen Global Assignment and Policies survey - selvitys keräsi yhteen yritysten näkökulmaa siitä, mitkä asiat näkyvät liikkuvuudessa, mihin keskitytään ja mitä aiotaan muuttaa:

- Integraatio globaalin liikkuvuuden ja kyvykkyyksien johtamisen välillä. Monet yritykset kiinnittävät huomionsa siihen, että kansainvälisiä mahdollisuuksia on järkevää tarjota uralla kehittymisen tueksi. Yritykset ajattelevat myös, että liikkuvuuden mahdollistaminen houkuttelee osaajia ja varmistaa henkilöstön pysymisen organisaatiossa. 

- Joustavuus lähestymistavassa. Monet organisaatiot tarjoavat enemmän joustavuutta komennuspolitiikoissaan. Yritykset ovat pyrkineet tarjoamaan lisää vaihtoehtoja joko komennuslaiselle itselleen tai lähettävälle liiketoimintayksikölle.

- Automaatio ja robotiikka. Yritykset etsivät automaatiomahdollisuuksia säännöllisesti tehtäviin toimiin, esimerkiksi ulkomaankomennuksen alkuvaiheen kustannuslaskelmiin tai palkantarkastuksiin komennusten aikana.

- Data ja analytiikka. Yritykset keskittyvät entistä enemmän ennakoivaan analytiikkaan sen varmistamiseksi, että komennuspolitiikat ovat toimivia ja riittävän houkuttelevia lähtijöille. Lisäksi kustannusten on pysyttävä suunnitelulla tasolla. 

 

Työvoiman kansainvälisessä liikkuvuudessa tapahtuu koko ajan. Jos olet kiinnostunut pitämään osaamistasi yllä ja lukemaan tuoreimmista uudistuksista, seuraa uutistarjontaamme Tax&Legal View -uutispalvelun kautta. Järjestämme myös liikkuvuuteen liittyviä webinaareja ja koulutuksia. 

Lisätietoa kaikista ulkomaan komennuksia ja työvoiman liikkuvuutta koskevista palveluistamme saat täältä.

Lisätietoja:

Karoliina Nurmi

+358 20 767 2279

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Paula Holmström

+358 20 760 3710

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö