close
Share with your friends

Kiinteistölainoittajilla vaihtelevia odotuksia Suomen toipumisesta koronaviruskriisistä

Kiinteistölainottajien vaihtelevat odotukset

Ensitunnelmia KPMG:n Property Lending Barometer 2020 -tutkimuksesta.

teemu haataja

Sector Head of Real Estate and Construction, Director

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n vuosittainen kansainvälinen Property Lending Barometer 2020 -tutkimus keskittyi tänä vuonna koronaviruskriisin vaikutuksiin kiinteistölainoitukseen. Kysely toteutettiin haastattelemalla merkittävimpien eurooppalaisten pankkien kiinteistölainoitusyksiköitä toukokuun 2020 aikana. Suomesta kyselyyn osallistui neljä pankkia. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin alle 10 miljoonan suuruiset asuntohankkeet. Tutkimuksen koronaviruskriisiä koskevat vastaukset piirtävät osin hyvin odotetun, mutta myös yllättävän kuvan pankkien näkemyksistä kiinteistölainoituksen tilaan ja tulevaisuuteen. Tässä muutamia ennakkomaistiaisia tutkimuksen tuloksista Suomen osalta.

Vaihtelevia odotuksia

Pankeilta kysyttiin, missä määrin pankkien lainasalkkujen odotetaan heikentyvän laadullisesti koronaviruskriisistä johtuen, kiinteistötyypeittäin eriteltynä. Hyvin odotetusti hotellien ja liiketilojen osalta pankkien näkemykset olivat synkimmät. Suomalaiset vastaajat arvioivat näiden lainojen sisältävän hieman yli 5%:n riskin arvonalennuksille. Toimistojen, logistiikan ja muiden kiinteistötyyppien (kuten asunnot) osalta odotukset lainasalkun arvonalennusriskistä olivat maltillisemmat, vain n. 2% tasolla. Kiinnostavaa vastauksissa on se, että koronaviruskriisin ei odoteta kovin radikaalisti vaikuttavan velallisten lainanhoitokykyyn. Kuten olemme saaneet laajasti viime aikojen uutisoinnista lukea, vuokralaiset ovat ottaneet vastaan suurimmat taloudelliset menetykset ja jotkut kiinteistöjen omistajat ovat antaneet myönnytyksiä vuokrien maksuaikoihin tai vuokrien määrään. Tilanteella ei näyttäisi olevan isossa kuvassa kovin radikaalia vaikutusta velallisten lainanhoitokykyyn.

Pankit olivat hyvin yksimielisiä vastauksissaan siitä, että velallisten liiketoimintamallien sietokyky pandemian vaikutuksille tulee jatkossa olemaan keskeisessä roolissa pankkien lainoituspäätöksissä. Samoin enemmistö pankeista kokee, että keskuspankkien määrällisellä elvytyksellä on ollut merkittävä vaikutus pandemian negatiivisten vaikutusten hillitsemiseksi. Vastaajien mukaan pandemialla tulee oletettavasti olemaan jossain määrin vaikutuksia toimistokysynnän määrään tulevaisuudessa ihmisten siirtyessä myös pidemmällä tähtäimellä enemmän etätyöskentelyyn.                  

Tutkimuksen ehkä yllättävin koronavirusliitännäinen vastaus liittyi pankkien odotuksiin siitä, kuinka nopeasti Suomen talouden odotetaan toipuvan pohjakosketuksen jälkeen. Yksi vastaajista kertoi U-tyyppisen skenaarion olevan selvästi todennäköisin, kun taas toinen vastaaja painotti vastauksissaan voimakkaasti L-skenaariota. Muut vastaajat painottivat eri talouden toipumisskenaarioita tasaisemmin. Vastaukset kertonevat lähinnä siitä, että elämme edelleen suuren epävarmuuden keskellä sen suhteen, mihin olemme taloutena matkalla. 

Tutkimuksen tiedonkeruu on kansainvälisellä tasolla vielä kesken. Kyselyn kattavat tulokset julkaistaan koko tutkimuksen valmistuttua kesälomien jälkeen. Jo yhdettätoista kertaa toteutettavassa tutkimuksessa on mukana suuri joukko pankkeja noin viidestätoista Euroopan maasta.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö