Yritys myyntikuntoon

Yritys myyntikuntoon

Koska olisi oikea aika myydä, mitä yrityksessä on arvokkainta myytävää?

1000

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Sähköposti

Yrityksen omistajanvaihdos on yksi tärkeimmistä vaiheista yrityksen elinkaaressa. Yrityksen myynti on monesti omistajan kannalta pitkä, ainutkertainen prosessi, joka on myös taloudellisessa mielessä tärkein tapahtuma koko yrityksen omistusaikana. Siksi myyntiprosessiin ja yrityksen myyntiin kannattaa valmistautua kunnolla ja riittävän ajoissa. Onnistuneeseen yrityskauppaprosessiin liittyy niin taloudellisia, verotuksellisia, oikeudellisia kuin operatiivisia elementtejä.

Aktiivisuus yrityskauppamarkkinoilla on jatkunut koronapandemiasta huolimatta aktiivisena loppukevään ja kesän hiljaisemman vaiheen jälkeen. Ostajat ovat kuitenkin aiempaa varovaisempia ja valikoivimpia sekä ennen kaikkea kiinnostuneita yrityksen tulevaisuudesta, tuottopotentiaalista ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityskauppaprosessin onnistumisen kannalta yrityksen myyntikelpoisuus on siis avainasemassa ja sitä voi parantaa olennaisesti tekemällä tiettyjä toimenpiteitä jo etukäteen.

Talousohjaus ja operatiivisen toiminnan kannattavuus keskiössä

Jotta myyjäosapuoli pystyy uskottavasti kertomaan myytävän yrityksen tilanteesta ja mahdollisuuksista, myyjällä pitää olla riittävän hyvät ja luotettavat tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta. Tämä vaatii toimivaa taloudellista seurantaa ja raportointia sekä ennen kaikkea ennustamista, jotta yritys saa tietoja kustannusrakenteestaan ja mistä yrityksen tulot ja tulos muodostuvat.

Myyjäosapuolen pitää ainakin pystyä kertomaan, mitkä ovat yrityksen tärkeimmät asiakkaat ja niiden kannattavuus, miten yrityksen liikevaihto jakautuu eri tuotteiden ja palveluiden välillä, mikä on tuote- tai palvelukohtainen kannattavuus sekä miten paljon varoja tarvitaan yrityksen operatiiviseen toimintaan ja investointeihin. Kokemuksemme mukaan monessa perhe- ja kasvuyrityksessä taloudellinen raportointi ei ole sellaisella tasolla, että tällaista tietoa pystyisi ilman huomattavaa lisätyötä tuottamaan myyntiprosessin tueksi.  

Talousohjausta kehittämällä hyvissä ajoin ennen varsinasta myyntiprosessia myyntikohteesta on saatavissa luotettavaa ja riittävää historiallista taloudellista informaatiota. Tämä tekee myytävästä kohteesta houkuttelevamman, helpommin myytävän ja arvokkaamman. Yritys saa myös itse arvokasta tietoa omasta toiminnastaan, ja pystyy sen avulla parantamaan kannattavuutta sekä nopeuttamaan kasvua. Lisäksi kehittyneempi seurantaympäristö vähentää toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollistaa poikkeamisten huomaamisen nopeammin. Yrityksen toimintatapoja muokkaamalla voidaan myös vapauttaa huomattava määrä käyttöpääomaa, eli lisärahaa myyjän pankkitilille. 

Onnistunut yrityskauppa – mitä kannattaa ottaa huomioon?

Talousohjauksen ja operatiivisen toiminnan kehittämisen lisäksi merkittävä osa myyntiprosessiin valmistautumisessa liittyy myyjälle jäävien riskien ja vastuiden ja toki myös ostajalle kaupan kohteen mukana siirtyvien riskien pienentämiseen. Tämä toteutetaan liiketoimintalähtöisesti niin, että yhtiön toiminta ja yrityksen arvonmuodostumisen kannalta tärkeät elementit tunnistetaan ja varmistetaan. 

Juridisen dokumentaation tulisi tukea yrityskauppaa ja yrityksen toimintaa. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa henkilöstön sitouttamista, jotta yrityksen osaamisen siirtyminen varmistetaan (IPR-oikeudet, työsopimukset, kannustinjärjestelmät jne.) On myös varmistettava yhtiön keskeisten asiakas- ja yhteistyösuhteiden ja muiden sopimusten siirrettävyys, jotta yritys voidaan myydä ilman, että toiminta kärsii.

Yritykseen vuosien varrella mahdollisesti kertynyt ydintoimintaan kuulumaton omaisuus ja yritysrakenne kannattaa ottaa tarkasteluun. Ennakoivalla valmistautumisella saadaan melkein poikkeuksetta yritysrakenne sellaiseksi, että myynti voidaan toteuttaa ja ylimääräinen omaisuus siirtää yrityksestä verotehokkaalla tavalla ennen yrityksen myyntiä. Yrityskauppa on mahdollista parhaimmillaan toteuttaa jopa täysin verovapaasti myyjän kannalta. Yritysrakennetta järjestelemällä on mahdollista myydä yrityksen toiminnot erikseen tai vaihtoehtoisesti voidaan myydä vain varsinainen liiketoiminta ja toimitilat jäävät myyjälle kerryttämään vuokratuloja tulevaisuudessa.

Miten KPMG voi auttaa?

Olemme kehittäneet uuden palvelukonseptin, jolla pystymme tunnistamaan myynnin kannalta olennaiset tekijät ja auttamaan kokonaisvaltaisesti yrityskauppaan valmistautumisessa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Palvelumme tavoitteena on saada yritys myyntikuntoon jo hyvissä ajoin ennen varsinaista myyntiprosessia, jotta myyntitilanteessa yritys olisi parhaassa mahdollisessa myyntikunnossa. Yrityksen myyntikuntoon laittaminen tarkoittaa myös sitä, että yrityksen toimintaa kehitetään entistä paremmaksi, riippumatta siitä, myydäänkö yritystä vuoden vai viiden vuoden päästä. Asiantuntijamme hyödyntävät alan viimeisintä tietoa, perusteellista asiantuntemustaan ja näkemystään tulevaisuudesta asiakkaidemme parhaaksi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kirsi Adamsson
Puh. +358 40 749 0270 

Christian Björkman
Puh. +358 40 148 4222

Hanna Henell
Puh. +358 40 525 7081

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

 

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö