KPMG:n selvitys: Pääomasijoitusyhtiöiden johtoon kaivattaisiin lisää sukupuolidiversiteettiä

Selvitys: Pääomasijoitusala kaipaa diversiteettiä

Suomalaisten pääomasijoittajien kohdeyritysten johdossa on vielä verrattain vähän naisia. Johtoryhmien kokoonpanoissa ollaan lähellä pörssiyhtiöitä, mutta hallituspaikoilla naisia on vähemmän. Vastuullisuutta ja vaikuttavuutta edistetään alalla nyt määrätietoisesti ja monin keinoin.

1000

Pörssiyhtiöihin verrattuna tilanne kaikkien pääomasijoituksen saaneiden yritysten johtoryhmissä on melko tasainen, ja molemmissa on naisia noin 20 prosenttia. Hallituspaikoissa tilanne on toinen: pääomasijoittajien omistamien yritysten hallituksissa naisia on vain 13 prosenttia, kun taas pörssiyhtiöiden hallituksissa noin kolmannes. Tiedot ilmenevät KPMG:n ja Pääomasijoittajien selvityksestä, joka tehtiin nyt ensimmäistä kertaa.

Selvityksessä tarkasteltiin myös startupien ja kasvuyritysten johdon sukupuolijakaumaa erikseen. Venture capital -sijoituksia saaneissa startupeissa naisia on johtopaikoilla niukasti: johtoryhmissä 15 prosenttia ja hallituksissa 8 prosenttia. Sen sijaan buyout-sijoituksen saaneissa, vakiintuneemmissa kasvuyrityksissä tilanne on parempi: johtoryhmissä naisia on 24 prosenttia ja hallituksissa 14 prosenttia.

Monimuotoisuutta edistetään monella rintamalla

Käynnissä on lukuisia hankkeita, joiden avulla pääomasijoitusalan monimuotoisuutta pyritään aktiivisesti lisäämään. Pääomasijoittajat kasvuomistajina auttavat usein kohdeyrityksiään esimerkiksi avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja hallitusten muodostamisessa.

- Pääomasijoittajat kehittävät omistamiaan yrityksiä ja omaa toimintaansa jatkuvasti. Alalla tehdään jo paljon vastuullisuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi, ja lisäksi diversiteetti on nyt otettu osaksi alan vaikuttavuusseurantaa. Pääomasijoituksen saaneet yritykset ovat merkittävä työllistäjä Suomessa, ja ne voivat osaltaan olla edistämässä monimuotoisuutta, Kenneth Blomquist, KPMG:n Head of Private Equity, kertoo.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta painottaa, että monimuotoisuuden seuraaminen ja lisääminen on koko alalle tärkeää.

- Startupit ovat teknologiayrityksiä ja teknologia-ala on miesvaltainen. Tämä suuntaus muuttuu hitaasti mutta varmasti. Esimerkiksi Women in Tech -verkosto tekee jatkuvasti työtä diversiteetin lisäämiseksi, Santavirta toteaa.

 

Read more about the topic in English.

 

Selvityksen otoksen koko oli johtoryhmien osalta 198 kohdeyritystä, joista 63 kuului buyout-kategoriaan ja 135 venture capital -kategoriaan. Hallitusten diversiteetin osalta otoksen koko oli 234 kohdeyritystä, joista 70 kuului buyout-kategoriaan ja 164 venture capital -kategoriaan.

Lisätietoja:

Kenneth Blomquist

Head of Private Equity

+358 40 752 0000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö