Kevytyrittäjille laskutuspalveluita tarjoavan toimijan alv-ohjeistus selkeytyi

KHO: Kevytyrittäjien laskutuspalveluiden alv-ohjeistus

Viime aikoina yleistyneen kevytyrittäjyyden tukitoimintojen arvonlisäverotuksesta on saatu KHO:n päätös, joka koskee laskutuspalveluyrityksen kevytyrittäjältä veloittamaa palkkiota.

1000

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreessa ratkaisussa laskutuspalvelutoimintoja tarjoava taho toimi osuuskuntamuodossa. Kevytyrittäjät pystyivät toimimaan tahon kautta itsenäisesti ja yrittäjämäisesti, kuitenkin ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Osuuskunnan tehtävänä oli myydä kevytyrittäjän tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua.

Loppuasiakkaan suuntaan kevytyrittäjä toimi itsenäisesti ja hoiti itse oman työnsä myynnin ja markkinoinnin. Laskutusvaiheessa laskutuspalvelutoimia tarjoava taho laskutti työsuorituksesta sovitun hinnan omissa nimissään ja omalla y-tunnuksellaan loppuasiakkaalta, sekä suoritti tästä myyntisummasta valtiolle arvonlisäveron. Kevytyrittäjän ja osuuskunnan välillä oli palvelusopimus, jonka perusteella osuuskunta tilitti loppuasiakkaalta veloitetun summan kevytyrittäjälle vähennettynä sovitulla palkkiolla.

KHO:n ratkaistavaksi tuli kysymys, tuleeko laskutuspalvelutoimintoja tarjoavan tahon suorittaa arvonlisäveroa kevytyrittäjän kanssa sovitusta palkkiosta eli summasta, jonka toimija pidättää loppuasiakkaalta perimästään summasta.

Lisätietoja KHO:n ratkaisusta

Verohallinnon ohjeen ”Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä” mukaan laskutuspalvelutoimijan ja työn suorittajan välille muodostuu muodollinen, vaikka ei työsopimuslaissa tarkoitettu työsuhde. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että näissä olosuhteissa, kun otettiin huomioon kahdenkertaisen verotuksen estäminen, laskutuspalvelutoimijan ei katsottu suorittavan sille jäävää palkkiota vastaan kevytyrittäjille erillistä palvelua, josta toimijan olisi suoritettava arvonlisäveroa.

Mitä ratkaisu merkitsee alan toimijoille?

Laskutuspalveluyritykset toimivat erilaisilla toimintamalleilla, joten edellä selostettu KHO:n ratkaisu ei ole sovellettavissa kaikkiin markkinoilla esiintyviin toimintamalleihin. Tarjoamme asiantuntija-apua laskutuspalveluyrityksille edellä esiteltyjen palkkioiden arvonlisäveroaseman selvittämiseksi ja mahdollisten myös takautuvien arvonlisäverojen oikaisujen hakemisessa.

Lisätietoja:

Sari Hakapää

+358 20 760 3709

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Pasi Hämäläinen

+358 20 767 2101

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö