Brexit ja välillinen verotus - mikä muuttui vuoden 2021 alussa?

Brexit ja välillinen verotus - mikä muuttui 2021?

Euroopan unionin ja Britannian välisen erosopimuksen mukainen siirtymäkausi on päättynyt vuoden 2020 lopussa. Tämän vuoden alusta lähtien EU:n ja Britannian väliseen kauppaan sovelletaan sekä erosopimuksen että joulukuussa 2020 solmitun Euroopan unionin ja Britannian välisen kauppasopimuksen ehtoja. Olemme alle koonneet seikkoja, joita tulee tulli- ja arvonlisäveroasioiden osalta ottaa huomioon vuoden 2021 alusta.

1000

Ota yhteyttä

Matti Alpua

Customs & Excise

KPMG Suomi

Sähköposti

Tulli:

 • Vuodenvaihteen jälkeen kaikki EU:n ja Britannian välillä liikkuvat tavaravirrat on tulliselvitettävä sekä EU:ssa että Britanniassa. Poikkeuksen tästä muodostaa Pohjois-Irlannin alue, jolle jää erityinen asema EU:n sisämarkkinoilla.
 • Britanniasta EU:n alueelle saapuvista tavaroista kannetaan lähtökohtaisesti EU:n tullitariffin mukainen tulli. EU:sta Britanniaan saapuvista tavaroista kannetaan lähtökohtaisesti paikallisen tullitariffin mukainen tulli. Mikäli tavarat täyttävät EU:n ja Britannian välisessä sopimuksessa säädetyt alkuperävaatimukset, ja tavaroiden alkuperä voidaan osoittaa, niille myönnetään edullinen tullikohtelu.
 • Britannian ja Suomen välistä tavarakauppaa käyvien suomalaisyritysten on haettava EORI-tunnus Suomen Tullilta. Myös muut Tullin luvat saattavat olla tapauksesta riippuen tarpeen sujuvoittamaan tulliselvitystä niin viennissä kuin tuonnissa.
 • Mikäli yritykselläsi ei ole valmiuksia hoitaa tulliselvitystä, sen kannattaa kääntyä ammattimaisen tullihuolitsijan puoleen.
 • Yritysten tulee varautua viivästyksiin UK:n kaupassa vuoden 2021 ensimmäisten kuukausien aikana. 

Arvonlisäverotus:

 • Tavaraliikenne EU:n ja Britannian välillä on vientiä ja maahantuontia. Poikkeuksena Pohjois-Irlanti, jolloin EU:n ja Pohjois-Irlannin välillä noudatetaan tavaroiden osalta edelleen yhteisökaupan säännöksiä
 • Maahantuonneista Britanniasta Suomeen ja Suomesta Britanniaan kannetaan pääsääntöisesti maahantuonnin arvonlisävero
 • Yritysten on hyvä käydä Britanniaa koskevan kaupan osalta toimitusketjut läpi, ja selvittää millä toimitusketjun osapuolella on oikeus maahantuonnin arvonlisäveron vähentämiseen. On huomattava, että Britanniassa ainoastaan tavaran laillisella omistajalla on oikeus vähentää maahantuonnin arvonlisävero.
 • Arvonlisäveron ulkomaalaispalautukset vuoden 2020 hankinnoista Britanniassa voi hakea Suomen Verohallinnon kautta 31. maaliskuuta 2021 asti. Vuoden 2021 hankintojen osalta ohjeet palautuksen hakemiseen tulee pyytää Britannian veroviranomaiselta. Pohjois-Irlannin osalta palautuksia voi jatkossakin hakea Suomen Verohallinnon kautta, kun palautus koskee tavaroista maksettua arvonlisäveroa.
 • Palvelujen osalta on hyvä kartoittaa, mitä palveluja Britanniaan myydään tai Britanniasta ostetaan, ja varmistaa niiden arvonlisäverokäsittely jatkossa.

Vakuutusmaksuvero:

 • Suomessa sijaitsevasta riskistä vakuutuksenottaja on vakuutusmaksuverovelvollinen silloin, kun vakuutus on otettu sellaiselta ETA-maan ulkopuolelle sijoittautuneelta vakuutuksenantajalta, joka ei harjoita Suomessa vakuutusliikettä. Britannia on vuoden 2021 alusta ETA-alueen ulkopuolella, jolloin Britanniaan sijoittautuneilta vakuutusyhtiöltä otettujen vakuutuksien osalta tulee huomioida mahdollinen vakuutusmaksuverovelvollisuuden siirtyminen vakuutuksenottajalle.

 

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa tulli- ja arvonlisäveroasioissa. 

Lisätietoja:

Matti Alpua

+358 20 760 3922

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Tiina Paavolainen

+358 20 760 3455

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö