Muutoksia lähetettyjen työntekijöiden palkanmäärittelyyn

Uutta sääntelyä lähetetyistä työntekijöistä

Lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt muuttuvat. EU-direktiivin muuttamisen takia työnantajien on syytä kiinnittää huomiota palkanmäärittelyyn, kohdemaan työehtoihin sekä ilmoitusvelvoitteisiin. Suurin osa lainsäädäntömuutoksista tulee Suomessa voimaan 1. joulukuuta.

1000
Karoliina Nurmi

Tax & Legal Director, People Services

KPMG Suomi

Sähköposti

EU-direktiivin muuttamisen takia työnantajien on syytä kiinnittää huomiota palkanmäärittelyyn, kohdemaan työehtoihin sekä ilmoitusvelvoitteisiin. Muutokset tulevat Suomessa voimaan 1. joulukuuta lukuun ottamatta lähetettyjen työntekijöiden ilmoitusta koskevia kohtia, jotka tulevat voimaan 1. lokakuuta 2021.

Aiemmin riitti, että lähetetylle työntekijälle maksettiin työskentelymaan vähimmäispalkkaa. Jatkossa lähetetyille työntekijöille tulee maksaa vastaavaa palkkaa kuin muillekin työskentelymaan työntekijöille. Työskentelymaan yleissitovien työehtosopimusten sääntöjä tulee soveltaa lähetettyyn työntekijään aiemmasta poiketen muillakin aloilla kuin rakennusalalla. Työntekijöiden palkassa tulee siis esimerkiksi huomioida työehtosopimusten mukaiset lisät. Näillä muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia useissa maissa ja ne voivat lisätä lähettävän työnantajan kustannuksia.

Työnantajien tulisi jatkossa käydä läpi kaikkien lähetettyjen työntekijöiden palkat ja tutkia, ovatko ne riittävän korkeita ajatellen työskentelymaan sääntöjä sekä onko palkoissa huomioitu lisät ja korvaukset, joita työskentelymaassa maksetaan.

Työnantajan tulee selvittää lähetettyyn työntekijään työskentelymaassa sovellettava työehtosopimus ja kyseisen työehtosopimuksen palkkaa koskevien sääntöjen sisältö. Velvollisuus koskee niin pieniä yrityksiä, jotka lähettävät työntekijöitä ulkomaille kertaluontoisesti kuin myös yrityksiä, joille ulkomaantyö on koronapandemia-ajan ulkopuolella arkipäivää.

EU-tasolla pyritään edistämään sitä, että työskentelymaiden työehtosopimukset olisivat helpommin löydettävissä, mutta käytännössä tämä on usein osoittautunut hankalaksi. 

Työnantajien ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä

Työnantajilla on tähänkin asti ollut velvollisuus tehdä lähetetystä työntekijästä ilmoitus työskentelymaahan (ns. posted worker notification). Velvoitteiden valvonta on kuitenkin tehostumassa ja sisältö tiukkenemassa useissa maissa. Työnantajan tulee esimerkiksi pitää kirjaa siitä, korvaako joku työntekijä toisen työntekijän samassa tehtävässä. Lisäksi lähettävällä työnantajalla tulee olla nimettynä paikallinen edustaja.

Hallinnointi on näissä varsin haastavaa, koska jokaisessa EU-maassa on erilaiset käytännöt. On myös hyvä huomata, että ilmoittamatta jättämisestä voi seurata merkittäviä sanktioita ja projektiviiveitä.

Lisäksi työnantajien tulee erikseen huolehtia sosiaalivakuutusmaksuja koskevasta A1-todistuksesta (lähtömaassa) sekä veroista ja raportoinnista niin lähtö- kuin työskentelymaassa.

Työmatkat ja etätyö aiheuttavat päänvaivaa

Lyhyet työmatkat aiheuttavat haasteita työnantajille, sillä työmatkoissakin voi olla kyse tilanteista, joissa EU-sääntelyä tulisi noudattaa. Tietyissä maissa onkin hyvä varautua siihen, että lähetetyn työntekijän ilmoitus tulee tehdä muutamankin päivän reissuista. Erityisesti velvoitteita seurataan työmailla.

Lähetettyjen työntekijöiden ohella haasteita työnantajille aiheuttaa yleistyvä etätyö.  Toisessa maassa tapahtuva etätyö aiheuttaa usein verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviä velvoitteita ja maksuja.

Työnantajan on hyvä pitää tämä mielessä mahdollistaessaan henkilökuntansa työnteon esimerkiksi toisessa maassa sijaitsevasta kodistaan käsin. Velvoitteet kannattaa selvittää ennakolta, jotta kaikki osapuolet välttyvät mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä.

Lisätietoja:

Ilmari Mäkimattila

+358 50 472 6789

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Karoliina Nurmi

+358 50 406 4808

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö