Uusi henkilöstöantisääntely voimaan 1. tammikuuta

Uusi henkilöstöantisääntely voimaan 1. tammikuuta

Sääntely tulisi edelleen sovellettavaksi vain työnantajayhtiön osakeanteihin, eikä keskusteltua laajennusta konsernin työntekijöihin toteutettu.

1000

Valtiovarainvaliokunta on julkaissut mietintönsä, joka koskee hallituksen esitystä uudesta henkilöstöantisääntelystä. Mietinnössä ehdotettiin uuden sääntelyn tulevan voimaan jo tammikuun 2021 alusta lähtien.  Uutta sääntelyä sovellettaisiin voimaantulon jälkeen toteutettuihin osakeanteihin.

Mietinnön perusteella henkilöstöantisääntely tulisi edelleen sovellettavaksi vain työnantajayhtiön osakeanteihin, eikä keskusteltua laajennusta konsernin työntekijöihin toteutettu. Valiokunnan mukaan ei ole perusteltua, että sääntely mahdollistaisi edun kohdentamisen vain tietyille tahoille konsernirakennetta hyödyntäen.  

Miten valiokunta perusteli päätöstä?

Valiokunta teki olennaisen tarkennuksen säännöksen soveltamisalaan. Jos työntekijälle annetusta osakkeesta puuttuvat kaikki osakkeen omistamiseen liittyvät keskeiset oikeudet, eli oikeus osinkoon tai oikeus yhtiön varoihin sen purkautuessa tai äänioikeus yhtiökokouksessa, kyse ei olisi ehdotetun 66 a §:n mukaisesta henkilöstöannista.

Tällöin järjestelyssä voisi olla kyse työsuhdeoptiosta. Valiokunta ei kuitenkaan mietinnössään täsmentänyt tai rajannut työsuhdeoptioiden ja henkilöstöannin keskinäistä soveltamisalaa tai säännösten välistä suhdetta laajemmin. Se viittasi voimassaolevaan Verohallinnon ohjeistukseen.

”Henkilöstön enemmistö” -kriteerin osalta valiokunta piti hyväksyttävänä sitä, että työntekijät voivat merkitä osakkeita sen perusteella, mikä heidän työpanoksensa arvo on työnantajalle. Tämä voi tarkoittaa perusteena myös muutakin kuin bruttopalkkojen suhdetta. 

Uusi sääntely on tulossa nopealla aikataululla voimaan, mutta sen soveltamiseen kannustinjärjestelmien rakenteena liittyy edelleen sekä mahdollisuuksia että epävarmuustekijöitä. Asiantuntijamme avustavat uusien järjestelmien suunnittelussa ja henkilöstöantisääntelyn soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Katso aikaisempi uutisemme aiheesta.

Lisätietoa palkitsemisen palveluistamme saat täältä.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö