Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin tulossa korvausvelvollisuus

Kilpailukieltosopimuksiin korvausvelvollisuus?

Korvauksen suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta. Hallitus antoi esityksensä torstaina.

1000
Mika Honkanen

Head of Employment Law (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Sähköposti

Työnantajan tulisi jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, kun nykyisin korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia, hallitus esittää.

Työsopimuslain ja merityösopimuslain muutoksia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 12. marraskuuta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi korvauksen maksamisajankohdasta ja työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Jatkossa kilpailukieltosopimuksesta olisi esityksen mukaan maksettava työntekijälle korvaus, jonka suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta eli rajoitusajasta. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi esityksen mukaan maksettava 40 prosenttia työntekijän palkasta vastaavalta ajalta. Jos rajoitusaika olisi yli kuusi kuukautta, korvaus olisi esityksen mukaan 60 prosenttia palkasta koko rajoitusajalta. Kilpailukielto voitaisiin jatkossakin tehdä työntekijöiden osalta enintään yhdeksi vuodeksi.

Hallituksen esityksen mukaan edellä sanottu työntekijälle kilpailukieltosopimuksesta maksettava korvaus tulisi pääsääntöisesti maksaa kilpailukieltosopimuksen rajoitusajan aikana. Maksupäivä olisi sama kuin työsuhteen aikainen palkanmaksupäivä.

Mahdollisuus kilpailukiellon irtisanomiseen?

Työnantajalle ehdotetaan myös hallituksen esityksessä oikeutta irtisanoa kilpailukieltosopimus työsuhteen aikana, jos olosuhteet muuttuvat. Tällöin työnantajan tulisi noudattaa irtisanomisaikaa, joka olisi kolmasosa kilpailukieltosopimuksessa sovitusta rajoitusajasta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Työnantaja ei kuitenkaan voisi irtisanoa kilpailukieltosopimusta enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan.

Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2022 alkaen. Uusi sääntely koskisi lähtökohtaisesti myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaisi velvollisuutta maksaa korvausta myös ennen lakimuutosten voimaantuloa sovituista kilpailukieltosopimuksista vuoden siirtymäajan kuluttua.

Ehdotettujen muutosten takia yritykset joutuvat jatkossa entistä huolellisemmin arvioimaan, täyttyykö lain edellyttämä erityisen painavan syyn vaatimus kilpailukieltosopimuksen tekemiselle. Yritysten on myös syytä selvittää, onko kilpailukieltosopimuksen tekeminen tai sen voimassa pitäminen siirtymäajan jälkeen sille  taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoa saat työoikeuden tiimiltämme.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö