close
Share with your friends

Työlainsäädännön joustot päättyvät, yhteistoimintakin uudistumassa

Muutoksia työlakien joustoihin ja yhteistoimintaan

Yt-neuvotteluita nopeuttaneet ja lomautuksia helpottaneet työlainsäädännön joustot loppuvat vuoden lopussa. Yhteistoimintalakia päivitetään, ja jatkossa tarkoituksena on korostaa osapuolien välistä vuoropuhelua. Työvoiman vähentämistä koskevia yhteistoimintaneuvotteluita kutsuttaisiin jatkossa muutosneuvotteluiksi.

Mika Honkanen

Legal counsel (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työsopimus- ja yhteistoimintalakiin keväällä tehdyt väliaikaiset muutokset päättyvät 31. joulukuuta 2020. Vielä tällä hetkellä voimassa olevat muutokset ovat mahdollistaneet lomautustilanteissa lyhyempien yhteistoimintaneuvottelu- ja lomautusilmoitusaikojen noudattamisen, määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden lomauttamisen sekä työsopimuksen purkamisen koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Vastaavasti tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanottujen työntekijöiden takaisinottoaika on ollut normaalia pidempi.

Kirjoitimme huhtikuussa alkaneista tilapäisistä muutoksista maaliskuussa.

Koronapandemian vaikutuksesta kärsineiden yritysten on hyvä tiedostaa ja tarvittaessa ottaa omassa päätöksenteossaan huomioon edellä sanottujen määräaikaisten muutosten päättyminen vuoden vaihteessa. 

Yhteistoiminta uudistuu, irtisanomisista sovittaisiin muutosneuvotteluissa

Samaan aikaan yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa. Lakiuudistusta koskeva työryhmän mietintö on lähtenyt lausuntokierrokselle 19. marraskuuta.

Tarkoituksena on, että yhteistoimintalakia sovellettaisiin myös jatkossa pääsääntöisesti sellaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Voimassa olevaan yhteistoimintalakiin nähden uutta olisi lakiin otettavaksi esitetty jatkuvaa vuoropuhelua koskeva yhteistoiminnan muoto. Vuoropuheluvelvollisuuden perusteella työnantajan ja henkilöstön edustajan olisi käytävä säännönmukaista vuoropuhelua vähintään neljännesvuosittain laissa erikseen luetelluista asioista. Tällaisiin asioihin kuuluisivat esimerkiksi yrityksen kehitysnäkymät ja taloudellinen tilanne, mikäli työnantaja ja henkilöstön edustaja eivät toisin sovi.

Voimassa olevan lain 8. luvun mukaisia työvoiman vähentämistä koskevia yhteistoimintaneuvotteluita kutsuttaisiin jatkossa muutosneuvotteluiksi. Muutosneuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluisivat kaikki henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat asiat, kuten työvoiman vähentäminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen.

Mietinnön mukaan uudistuksen tarkoituksena on parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia. Uudistus saattaa kuitenkin myös lisätä yritysten hallinnollista taakkaa ja aiheuttaa niille lisäkustannuksia yhteistoimintaneuvotteluiden piiriin kuuluvien asioiden määrän lisääntymisen myötä.

Lue lisää KPMG:n työoikeuden palveluista.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö