Kassavirtaennustaminen auttaa reagoimaan ajoissa

Kassavirtaennustaminen auttaa reagoimaan ajoissa

Kassavirran suunnittelu ja ennustaminen on sitä tärkeämpää, mitä epävarmemmalta tulevaisuus ja yrityksen maksuvalmius näyttää.

1000

Tulevan ennustamiselle ei usein PK-yrityksessä jää juuri aikaa tärkeämmiltä ja kiireellisemmiltä asioilta. Kasvuyritykselle kysynnän kasvamisen indikointi mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen hallitusti ja kannattavasti. Vastaavasti, jos liiketoiminta näyttää ennusteen mukaan supistuvan, ehditään suunnitelmat toiminnan sopeuttamiselle tekemään ennen muutoksen toteutumista. Ennustaminen etenkin muutostilanteissa on haastavaa, mutta äärimmäisen tärkeää.

Ennustamisen tärkein tavoite on antaa johdolle signaali, jotta tuleviin haasteisiin voidaan varautua etukäteen. Jos ennusteen mukaan laaditaan suunnitelmia, tulevaisuuteen löytyy jo askelmerkkejä valmiina.  Suunnitelma voidaan ottaa käyttöön heti kun muutos näyttää todennäköiseltä. Tällöin on parhaimmillaan mahdollista reagoida ennen muutoksen tapahtumista. Ennustamatta jättäminen johtaa helposti tilanteeseen, jossa voimakkaita sopeutustoimia tehdään kiireellä jälkikäteen, kun muutos on jo tapahtunut.

Kassavirtaennusteella kannattavuutta

Kassavirta voi olla kannattavan yrityksen ongelma, vaikka tuloslaskelma näyttäisi miten hyvältä. Toisaalta tappiollisen yrityksenkin kassavirta voi olla positiivinen. Liiketoiminta sitoo usein merkittävästi rahaa käyttöpääomaan; selviä kassavirtaa nieleviä kohteita ovat juoksevat kulut ja investoinnit, mutta suuria summia sitoutuu salakavalasti myyntisaamisiin ja varastoon.

Yleinen haasteita luova asetelma on:

  • ostolaskut maksetaan nopeasti
  • asiakkaiden rahoja odotetaan pitkään
  • varasto on ylisuuri ja kiertää hitaasti

Tämä asetelma johtaa helposti siihen, että joudutaan rahoituksella paikkaamaan kassavajetta. Pelkästään käyttöpääomaan käytetty ylimääräinen rahoitus aiheuttaa vältettävissä olevia rahoituskuluja. Lisäksi tämä rahoitus on pois kannattavista kohteista ja kasvusta. Sitoutuneen käyttöpääoman läpikäynnillä ja kassavirtaennusteen laatimisella pullonkaulat havaitaan ja asioihin pystyy vaikuttamaan. Pääomia on samalla mahdollisuus vapauttaa tehokkaampaan käyttöön.

Miten KPMG voi auttaa?

Olemme kehittäneet työkaluja ennustamis- ja tehostamistarpeisiin.  Laaja osaamisemme on käytettävissä sekä käyttöpääoman hallinnan tehostamisessa että tehokkaan kassavirtaennustemallin rakentamisessa. Tarjoamme sparrausapua yrityksen johdolle ja autamme läpiviemään kokonaisvaltaisia tehostamisprojekteja ja pienempiäkin kokonaisuuksia. Lähestymistapamme räätälöidään aina tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Pasi Rautanen
P. +358 40 502 4722 
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö