EUT: Kiinteistöinvestoinnin alv-vähennyksen tarkistusoikeus ja -velvollisuus ei siirry kiinteistökaupassa

EUT:ltä alv-päätös kiinteistökaupoista

Arvonlisäverodirektiivi ei salli kansallista säännöstä, jonka mukaan kiinteistön myyjä vapautuu itse tarkistusvelvollisuudestaan kaupan yhteydessä, Euroopan unionin tuomioistuin päätti. Direktiivi ei myöskään salli, että kiinteistön ostaja voisi tulla velvolliseksi tarkistamaan (palauttamaan) sellaisia vähennyksiä, joita hän ei itse ole aikoinaan tehnyt.

1000

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut tuomion asiassa C-787/18 (Sögård Fastigeheter AB), jossa oli kysymys kiinteistöinvestointien alv-vähennyksiä koskevan tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymisestä ostajalle kiinteistön myynnin yhteydessä. 

EUT:n tuomio koski Ruotsia ja Ruotsin arvonlisäverolainsäädännön mukaista kiinteistöinvestointien arvonlisäverovähennysten tarkistusjärjestelmää. Sen yhtäläisyydet Suomen arvonlisäverolain 11. luvun kanssa ovat olennaisilta osin ilmeiset. AVL 121 e – 121 i §:ien perusteella kiinteistöinvestoinnin alv-vähennyksen 10 vuoden mittainen tarkistusoikeus- ja velvollisuus siirtyy pääsääntöisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle ja luovuttaja vastaavasti vapautuu tästä vastuusta. Ehtona on, että luovuttaja on antanut oikeat ja täydelliset tiedot vastuun määrästä luovutuksensaajalle.

AVL 11. luku on ollut voimassa vuoden 2008 alusta alkaen, ja edellä mainittua tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtymistä on pidetty pääosin onnistuneena lainsäädännöllisenä ratkaisuna kiinteistöjen luovutuksissa.

EUT:n ratkaisu yksiselitteinen

EU-tuomioistuimen ratkaisu oli yksiselitteinen sen osalta, että tarkistusoikeus ja -velvollisuus voi koskea vain sitä verovelvollista, joka on alun perin teettänyt kiinteistöinvestoinnin (uudisrakentamisen tai perusparannuksen), ja ettei kyseinen vastuu voinut siirtyä kiinteistön kaupan yhteydessä ostajalle.

Myös Suomen hallitus esitti oikeudenkäynnin aikana huomautuksia sen puolesta, että tarkistusoikeuden ja -velvollisuuden siirtyminen pitäisi sallia myös EU-oikeuden kannalta, mutta EUT päätyi siis vastakkaiselle kannalle. Päättelisimme tästä, että hallitus on ainakin ennalta mieltänyt, että menettelyn katsominen EU:n arvonlisäverodirektiivin vastaiseksi edellyttäisi myös Suomen arvonlisäverolain muuttamista. Toistaiseksi mahdollisesta AVL:n tarkistamishankkeesta tältä osin ei ole tiedotettu julkisuudessa.

MItä ratkaisusta seuraa?

Ratkaisusta huolimatta kiinteistöjen myyjät ja myös muut verovelvolliset voivat siten toistaiseksi toimia AVL 11. luvun voimassa olevien säännösten ja niitä koskevien Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, koska arvonlisäverodirektiivin säännökset eivät voi syrjäyttää kansallisen verolain säännöksiä verovelvolliselle vastaisella tavalla.

EU-tuomioistuin päätti olla käsittelemättä toista sille esitettyä ennakkoratkaisupyyntöä. Se koski kiinteistöinvestointien tarkistusoikeutta ja -velvollisuutta tilanteessa, jossa kiinteistön omistusoikeus siirtyy osana arvonlisäverodirektiivin 19 artiklan (AVL 19 a §) mukaista liikkeen tai sen osan luovutusta. Näin ollen sääntelyä, jonka mukaan liikkeen tai sen osan vastaanottajaa on pidettävä luovuttajan seuraajana ja jolle muun muassa Suomessa sovellettavien säännösten mukaan siirtyy myös vastuu kiinteistöinvestointien alv-vähennysten tarkistusvastuusta, ei ole ainakaan vielä katsottu EU-tuomioistuimessa EU-oikeuden vastaiseksi.

Lisätietoja:

Mika Kallio

+358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Pasi Hämäläinen

+358 20 767 2101

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö