Esitys: Teollisuuden sähkövero EU:n minimitasolle

Esitys: Teollisuuden sähkövero EU:n minimitasolle

Hallitus haluaisi alentaa teollisuuden sähköveroluokan II veroa 0,69 sentistä EU:n vähimmäisverotasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta vuoden 2021 alusta. Energiaverotusta päivitettäisiin muillakin tavoilla.

1000
Matti Alpua

Customs & Excise

KPMG Suomi

Sähköposti

Hallitus on antanut esityksensä energiaverotuksen muutoksista. 

Esityksen mukaan teollisuuden sähköveroluokan II veroa alennettaisiin 0,69 sentistä 0,05 senttiin kilowattitunnilta vuoden 2021 alusta. Kyseessä olisi EU:n vähimmäisverotaso. Sähköveroluokan II veron alennus koskisi myös kokonaisteholtaan yli viiden megawatin konesaleissa kulutettavaa sähköä.

Energiaintensiivisille yrityksille maksettavasta polttoaineiden energiaveron palautuksesta luovuttaisiin vaiheittain vuosina 2021–2024 siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää olisi oikeutettuja palautukseen. Palautuksen poistaminen toteutettaisiin siten, että eniten nettoverorasituksen nousua kohtaavien yritysten energiaverorasitus nousisi voimakkaammin vasta siirtymäkauden loppupuolella. Sähköveroluokan II veroa ja energiaverojen palautusta koskevat muutokset koskisivat teollisuuden lisäksi kaivostoimintaa ja ammattimaisia kasvihuoneita.

Mikä muu muuttuisi verotuksessa?

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon verotukea alennettaisiin poistamalla laskentasääntö (ns. 0,9 kerroin). Sillä alennetaan tuotannossa verotettavaa lämpömäärää ja siten lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden veroa.

Lämmitys-, voimalaitos- tai työkonekäyttöön tarkoitettujen polttoaineiden eli kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn, nestekaasun, kivihiilen ja maakaasun veroa korotettaisiin. Turpeen ja mäntyöljyn energiaveroon tehtäisiin vastaava korotus.

Esitykseen sisältyy myös muita muutoksia. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla pääosin voimaan 1. tammikuuta 2021.

Avustamme mielellämme selvittämään, mitä vaikutuksia ehdotetuilla muutoksilla on liiketoimintaanne sekä kaikissa muissa valmiste-, tulli- ja autoverotukseen liittyvissä kysymyksissä.  

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö