Miten koronakriisi vaikuttaa kiinteistölainoitukseen?

Miten koronakriisi vaikuttaa kiinteistölainoitukseen?

Tutustu vuosittaiseen katsaukseen kiinteistölainojen markkinatilanteesta.

1000
teemu haataja

Sector Head of Real Estate and Construction, Director

KPMG Suomi

Sähköposti

KPMG:n vuosittainen kansainvälinen Property Lending Barometer 2020 -tutkimus keskittyi tänä vuonna koronaviruskriisin vaikutuksiin kiinteistölainoitukseen. Kysely toteutettiin haastattelemalla merkittävimpien eurooppalaisten pankkien kiinteistölainoitusyksiköitä toukokuun 2020 aikana. Suomesta kyselyyn osallistui neljä suurta pankkia. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin alle 10 miljoonan suuruiset asuntohankkeet.

Koronaviruspandemia keskeytti alan globaalin kohtuullisen kasvun vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. OECD:n analyytikot ennustavatkin vaikeaa taantumaa globaalisti, kun rajoitukset aiheuttavat vaikeuksia ja epävarmuutta yrityksille, toimialasta riippumatta. Analyytikot piirtävät tilanteesta erityisesti V-tai W-muotoista palautumista, riippuen siitä, miten käynnissä oleva toinen aalto vaikuttaa globaaliin talouteen.  

Kiinteistöjen lainamarkkinat Suomessa

— Suomi on selviytynyt toistaiseksi koronakriisistä paremmin kuin mikään muu Euroopan maa, kun tarkastellaan BKT:n laskua sekä lainakannan laatua. Jälkimmäinen näistä selittynee osittain Suomessa sovelletuilla suhteellisen konservatiivisilla lainanmyöntämiskriteereillä. Kansainvälisesti verraten kiinteistölainoituksen taso on Suomessa jatkunut koronasta huolimatta kohtuullisella tasolla. Monet kiinteistösijoittamisen perusfundamentit tukevat edelleen vahvaa sijoittajakysyntää, vaikka kiinteistötyyppien erot tulevat hyvin esiin. Hyvät edellytykset kiinteistösijoitusmarkkinan nopeallekin elpymiselle ovat siten olemassa, minkä aikatauluun vaikuttaa luonnollisesti COVID-pandemian toisen aallon vaikutusten vakavuus. Pidemmän aikavälin vaikutukset Suomen talouteen, kuten työllisyyteen, julkiseen talouteen ja uusien rakennuskohteiden aloituksiin tarkentuvat hiljalleen pandemian kehittyessä, kommentoi Teemu Haataja, joka vastaa KPMG:n rakennus- ja kiinteistösijoitusalan palveluista Suomessa.

Suomessa toukokuussa kerätyissä vastauksissa yksi vastaajista kertoi U-tyyppisen skenaarion olevan selvästi todennäköisin, kun taas toinen vastaaja painotti vastauksissaan voimakkaasti L-skenaariota. Muut vastaajat painottivat eri talouden toipumisskenaarioita tasaisemmin. Vastaukset kertonevat lähinnä siitä, että elämme edelleen suuren epävarmuuden keskellä sen suhteen, mihin olemme taloutena matkalla. 

Viime vuoteen verrattuna pankit säilyttivät Suomessa fokustaan kiinteistölainoituksessa koronasta huolimatta. Kyselyyn vastanneet pankit kokivat Suomessa kiinteistölainoituksen kohtalaisen tärkeänä tai tärkeänä. Enemmistö Suomessa toimivista pankeista kokee, että keskuspankkien määrällisellä elvytyksellä on ollut merkittävä vaikutus pandemian negatiivisten vaikutusten hillitsemiseksi. Pankit olivat hyvin yksimielisiä vastauksissaan siitä, että Suomessa velallisten liiketoimintojen sietokyky pandemian vaikutuksille tulee olemaan keskeisessä roolissa pankkien lainoituspäätöksissä. Lisäksi Suomessa pankit vaikuttavat olevan hieman halukkaampia lainoittamaan jo olemassa olevia kohteita uusien kiinteistökehityshankkeiden sijaan. 

Lue lisää ja tutustu tarkemmin Suomen tuloksiin sivuilla 44-45.

Lisätietoja: 

Teemu Haataja
Toimialajohtaja, rakentaminen ja kiinteistösijoitus
040 747 8773
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö