Maksukyvyttömyyslakien määräaikaisiin huojennuksiin suunnitteilla jatkoa

Talouden tervehdyttämiseen löytyy keinoja

Yrityksen talouden tervehdyttämiseen löytyy keinoja.

1000

Lisätietoja

Tero Piisi

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Sähköposti

Ulosottomenettelyn poikkeussäännöksille jatkoa

Keväällä muutettiin väliaikaisesti ulosottokaaren sekä konkurssilain säännöksiä koronaviruspandemiasta yrityksiin heijastuvien haittavaikutusten lieventämiseksi. Ulosottomenettelyyn säädettiin tuolloin väliaikaisia muutoksia muun muassa ulosottomenettelyn keventämisestä, rajoittamisesta sekä täytäntöönpanon lykkäämisestä.

Muutokset säädettiin väliaikaiseksi ja niiden voimassaolo päättyy 31.10.2020. Hallitus on antanut esityksen ulosottolain väliaikaisen muutoksen voimassaolon pidentämisestä ja huojennusten voimassaolon jatkamisesta huhtikuun 2021 loppuun saakka.

Konkurssilain poikkeussäännöksille suunnitteilla lyhyempi jatkoaika

Konkurssilakiin säädettiin keväällä muutos, jolla väliaikaisesti poistettiin velkojan mahdollisuus hakea velallista konkurssiin niin sanotun konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perusteella. Väliaikaisen säännöksen voimassaoloaika päättyy lokakuun lopussa. Konkurssilain väliaikainen säännös merkitsee sitä, että konkurssia hakevalla velkojalla on tavallista korkeampi todistusvelvollisuus velallisen maksukyvyttömyydestä.

Hallitus suunnittelee poikkeussäännökselle jatkoaikaa 31.1.2021 saakka. Asia on parhaillaan oikeusministeriön valmistelussa ja jatkoaika pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian. 

Maksuvaikeuksien hoitoon apua saatavilla

Ammattilaisen avulla voidaan laatia yritystoiminnan tervehdyttämiseen suunnitelma, jolla pidemmäksi venyvään poikkeustilanteeseen saadaan apua. Kassanhallinnan merkitys talouden ohjauksessa korostuu operatiivisten sopeuttamistoimien ohella.

Vapaamuotoiset neuvottelut velkojien kanssa sekä vapaaehtoinen saneerausmenettely ovat usein ensimmäinen toimenpide, jolla pyritään sopimaan velkojen maksujärjestelystä yrityksen maksukykyä vastaavaksi. Huomioitava on kuitenkin, että vapaaehtoinen neuvottelu ei anna suojaa konkurssihakemuksia vastaan. Konkurssilain huojennus ei myöskään kokonaan poista velkojan mahdollisuutta hakea konkurssia.

Mikäli neuvottelut eivät johda lopputulokseen, on hyvä jo hyvissä ajoin tehdä suunnitelma lakisääteiseen yrityssaneeraukseen hakeutumisesta. Yrityssaneerauslain mukaisen saneerausmenettelyn käynnistämisellä tilanne voidaan rauhoittaa, sillä käräjäoikeuden antaman menettelyn aloituspäätöksen myötä käynnissä olevat perintätoimet keskeytetään, ulosotto ja konkurssihakemus mukaan lukien.

Hakemuksen laatimista ei kannata jättää siihen hetkeen, kun muut keinot on käytetty. Tyypillisesti yrityssaneeraushakemuksen ja liitteeksi vaadittavien selvitysten laatimiseen ja hankkimiseen kuluu 1-2 viikkoa. Näin ollen hakemuksen valmistelu voi olla hyvä aloittaa jo muiden, kevyempien tervehdyttämistoimenpiteiden ja rahoitusneuvottelujen ollessa vielä käynnissä. Saneerauksen onnistuminen edellyttää riittävän aikaista reagointia.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Neuvomme asiakkaitamme talouden hallinnan haasteissa ja yhdistämme taloushallinnon asiantuntijoiden sekä rahoitus- ja insolvenssijuridiikkaan erikoistuneiden lakimiesten osaamisen asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Tero Piisi
P. +358 40 713 3712
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö