KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä eri maissa

KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä

KPMG:n kattava kansainvälinen Tax Monitor -tutkimus vertaili sukupolvenvaihdosten verotuskohtelua 54 maassa. Vertailussa selvitettiin veroseuraamukset sekä perinnön kautta että lahjoituksena toteutetussa sukupolvenvaihdoksessa. Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin eri maiden mahdollisesti soveltamat sukupolvenvaihdoksen huojennukset.

1000

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Sähköposti

Katse tulevaisuuteen

Tax Monitor -tutkimus tarjoaa syvällisen näkökulman perheyritysten monipuoliseen ja muuttuvaan verotusympäristöön ympäri maailmaa sekä käsityksen siitä, kuinka perheyritykset voivat parhaiten valmistautua siirtämään liiketoimintansa seuraavalle sukupolvelle. Raportista käy myös ilmi, miten koronapandemia on vaikuttanut perheyritysten toimintaan.

Tutkimuksen mukaan sukupolvenvaihdoksessa verokustannukset voivat vaihdella suuresti eri vertailumaissa. Perheyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi osa vertailumaista antaa merkittäviä verohelpotuksia, kun taas osassa vertailumaista korkea verotus aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia. Verokustannusten taso voi vaihdella huomattavastikin maittain riippuen perintö- tai lahjavaihtoehdosta sekä mahdollisten huojennusten soveltumisesta. Jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella riittävän ajoissa.

Avainlöydöksiä tutkimuksesta

  • Toimintaympäristön muutos jatkuvaa ja haasteet monimutkaisia
  • Etukäteissuunnittelu avainasemassa
  • Koronapandemia vaikeuttaa liiketoimintaa kaikilla aloilla
  • Seuraava sukupolvi valmiina ottamaan ohjat käsiinsä
  • Kilpailu osaajista jatkuu
  • Perhevarallisuuden hallinta ja suunnittelu lisääntyy.

— Tutkimus nostaa esiin myös sen, että koronapandemian vaikutukset yhteiskuntaan, talouteen ja yrityksiin tulevat olemaan pitkäaikaisia. Tulevaisuuden ennustaminen on yhä vaikeampaa ja näköpiirissä on tavanomaista suurempi epävarmuus. Perheyritykset ovat kuitenkin tässä poikkeusajassa nopeuttaneet päätöksentekoprosessejaan ja digitalisoineet ketterästi liiketoimintaa. Tutkimuksessa korostuu myös perheyritysten jatkuvuuden hallinta, liiketoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ja vastuullisuus, kertoo KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palveluista vastaava Kirsi Adamsson.

— Perheyritykset antavat merkittävän panoksen talouskasvuun, joten se mikä edistää jatkuvuutta, uusiutumista ja kasvua perheyrityskentässä, edistää myös Euroopan talouden kasvua. Verokustannukset saattavat tulevaisuudessa lisääntyä, kun julkinen talous heikkenee ja lisätulojen tarve kasvaa. Huolellisella etukäteissuunnittelulla ja tietyillä ennakollisilla rakennejärjestelyillä sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa suhteellisen verotehokkaasti. Onnistunut sukupolvenvaihdos turvaa perheyrityksen jatkuvuuden ja menestyksen vuosiksi eteenpäin, luo usein kasvua ja mahdollisuuksia uudistua, Kirsi Adamsson toteaa.

Tutustu lisää tutkimukseen kansainvälisillä sivuillamme.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kirsi Adamsson
Perhe- ja kasvuyritykset
P. +358 40 749 0270

Kaj Grüssner
P. +358 40 713 3697
Family Office -palvelut

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö