Koronapandemia ja siirtohinnoitteluriskit

Koronapandemia ja siirtohinnoitteluriskit

Käsillä oleva koronapandemia asettaa monia haasteita liiketoiminnalle ja vaikuttaa myös yritysten siirtohinnoitteluun. Koronapandemian myötä yritykset ovat joutuneet kohtaamaan odottamattomia kustannuksia ja tappioita. Tavanomaisesta siirtohinnoittelumallista joudutaan ehkä poikkeamaan, mikä voi aiheuttaa siirtohinnoitteluriskin.

1000

Konserneilla on erilaisia siirtohinnoittelumalleja, mutta erityisesti tilanteet, joissa valmistus- tai myyntitoimintaa harjoittavat konserniyhtiöt ovat vähäisen riskin toimijoita, pandemian aiheuttaman toiminnan tappiollisuus voi aiheuttaa verokysymyksiä. Vähäisen riskin toimijoille korvataan kustannukset markkinaehtoisella voittolisällä, kun taas keskeisimmät liiketoiminnan riskit kantaa päämies, joka usein on konsernin emoyhtiö. Pandemian aiheuttamien odottamattomien kustannusten osalta yritysten on arvioitava, mikä konserniyhtiö ne kantaa. Arvioinnissa on muistettava, että vähäriskisyys on eri asia kuin riskittömyys. Tämä kysymys korostuu erityisesti poikkeusaikoina. 

Verotarkastusaktiivisuus lisääntyy

Myös konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuuden todentaminen pandemian aikaan voi olla haastavaa. On mietittävä, millä keinoilla konsernin sisäisten liiketoimien markkinaehtoinen hinnoittelu todennetaan poikkeusaikana. Tietokantahaut voivat tukea hinnoittelun määrittelyssä ja markkinaehtoisuuden todentamisessa.

Jos yrityksen liiketoimintaa on jouduttu pandemian vuoksi rajoittamaan, voi olla paikallaan arvioida, tarvitaanko esimerkiksi hallintopalveluja tai lisensoituja aineettomia oikeuksia samassa määrin kuin aikaisemmin. Mikäli veloitusten perusteet ovat muuttuneet, tulisi niiden alentamista tai jopa keskeyttämistä pohtia. Mahdollisten oikaisujen perustelut tulisi dokumentoida huolellisesti. 

Pandemian jälkimainingeissa on odotettavissa, että verotarkastusaktiivisuus lisääntyy, kun valtiot haluavat turvata oman veropohjansa. Veroviranomaiset voivat ryhtyä haastamaan erityisesti ulkomaisen konsernin vähäriskisen myyntiyhtiön tai täyden riskin jakelijayhtiön todella alhaista tulosta tai tappiollisuutta.

Siirtohinnoitteluriskit tulisi arvioida huolella

Suomessa verohallinto rohkaisee yrityksiä keskustelemaan siirtohinnoittelukysymyksistä etukäteen. Kun muutettu siirtohinnoittelumalli hyväksytetään etukäteen, on sen haastaminen myöhemmin vaikeaa. Ennakollisella keskustelulla voidaan parhaassa tapauksessa välttyä pitkiltä ja raskailta oikaisu- ja oikeuskäsittelyiltä.

Mahdolliset poikkeamat tavanomaisesta siirtohinnoittelumallista tulee dokumentoida siirtohinnoitteludokumentaatiossa. Suomessa verohallinto on korostanut koronapandemiasta johtuvien hinnoittelupoikkeamien huolellisen ja ajantasaisen dokumentoinnin merkitystä. Laadukkaalla dokumentaatiolla voidaan välttää myöhemmin tehtäviä siirtohintaoikaisuja ja tästä aiheutuvia veronkorotuksia ja siten minimoida mahdollisia veroriskejä. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Sarah Kullman
+358 40 630 8576

Sanna Siiskonen
+358 50 572 3482

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö