KHO tarkensi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen käsitettä

KHO:lta päätös kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta

Yhteistoimistopalvelut, joissa luovutettiin joko nimetty tai nimeämätön työpiste yhdessä muiden täydentävien toimistopalveluiden kanssa, muodosti yhden jakamattoman palvelukokonaisuuden.

1000

Tuoreessa ratkaisussaan (KHO:2020:99) korkein hallinto-oikeus katsoi keskusverolautakunnan tavoin, että yhteistoimistopalvelut, joissa luovutettiin joko nimetty tai nimeämätön työpiste yhdessä muiden täydentävien toimistopalveluiden (mm. siivous-, turvallisuus- ja järjestelypalvelut, internet-/WIFI-yhteys), muodosti yhden jakamattoman palvelukokonaisuuden. Siitä oli suoritettava arvonlisäveroa lain yleisten säännösten mukaisesti.

Sen sijaan palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan käyttöön luovutettiin kalustettu ja lukittu toimisto, yhdessä vastaavien toimistopalveluiden kanssa, katsottiin arvonlisäverolain 27 §:ssä tarkoitetuksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi, josta voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi tiettyjen kriteerien täyttyessä. 

EU-oikeudellisesti perusteltu ratkaisu

Ratkaisua voidaan pitää EU-oikeudellisesti perusteltuna. EU-tuomioistuin on määritellyt vakiintuneessa oikeuskäytännössään (esim. EUT asiassa C-55/14), että "kiinteän omaisuuden vuokrauksen" käsitteen peruspiirre on, että sopimusosapuolelle annetaan sovituksi ajaksi vastiketta vastaan oikeus hallita kiinteistöä omistajan tavoin ja sulkea muut henkilöt tämän oikeuden ulkopuolelle. 

Verohallinto on kuitenkin verotuskäytännössä ja ohjeistuksessaan lähtenyt siitä, AVL 27 §:ssä tarkoitettu kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on kyseessä myös silloin, kun yhteistiloista tai avokonttorista varataan tietty työpiste pysyvästi vuokralaisen yksinomaiseen käyttöön.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu onkin tältä osin myös oikeustilaa täsmentävä. Tältä osin keskusverolautakunta KVL oli lausunut jo omassa ratkaisussaan nyt KHO:ssa käsittelyssä olevasta asiasta, että kun työpiste sijaitsee toimistotilassa muiden työpisteiden joukossa, työpisteen käyttäjälle ei voida katsoa muodostuvan yksinomaista oikeutta hallita kiinteistöä ja sulkea muut henkilöt tämän oikeuden käyttämisen ulkopuolelle.

Lisätietoja ratkaisusta

KHO:n ratkaisussa toimistopalvelut, joita olivat palveluvastaavan palvelut, turvallisuus- ja järjestelypalvelut, siivouspalvelut, internet-/WIFI-yhteys, tulostus- ja kopiointipalvelut sekä mahdolliset tapahtumat, katsottiin liitännäispalveluiksi. Niiden arvonlisäverokohtelu määräytyi pääsuoritteen (työpisteen luovutus vs. lukitun toimiston luovutus) perusteella. 

Kiinteistöalan toimijoiden ja toimistopalveluita tarjoavien tahojen onkin hyvä tarkastella omia palvelukokonaisuuksiaan ja niihin sovellettavien alv-periaatteiden ajantasaisuutta.

Lisätietoja:

Atte Saari

+358 20 760 3895

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Anne-Marie Kyröjoki-Metsänen

+358 20 767 2103

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö