Hankintalain valvonta tehostui

Hankintalain valvonta tehostui

Oletko tietoinen hankintatoimeen kohdistuvista vaatimuksista ja riskeistä?

1000

Lisätietoja

Annukka Mannerkoski

Partner, julkishallinnon laki- ja veropalvelut (KPMG Law)

KPMG Suomi

Sähköposti

Kilpailu-ja kuluttajaviraston valvontaa koskevaa toimivaltaa on vuonna 2017 laajennettu koskemaan myös julkisten hankintayksiköiden hankintatoimea. KKV valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV puuttuu ensisijaisesti hankintalakia noudattamatta tehtyihin suorahankintoihin, sekä muihin merkittäviin suorahankintoihin rinnastuviin ja menettelyltään virheellisiin hankintoihin. Vuoden 2020 loppuun mennessä KKV:n hankintavalvonta on antanut noin 25 päätöstä, joista lähes puolet on johtanut seuraamusvaatimuksen esittämiseen markkinaoikeudelle.

Miten KPMG voi auttaa?

Tarjoamme tukea mahdollisia viranomaisprosesseja ja hankintaprosessien kehittämistä silmällä pitäen. Palvelumme tavoitteena on yhteistyössä asiakkaan kanssa arvioida asiakkaan tekemien hankintojen ongelmakohtia hankintalain näkökulmasta. Lisäksi annamme suosituksia hankintatoimeen liittyvien käytäntöjen ja prosessien edelleen kehittämiseksi.

Palvelumme avulla asiakkaamme kykenevät ennakoivasti tunnistamaan hankintojensa oikeellisuuteen kohdistuvia ongelmia ja ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin parantamalla prosessejaan ja sisäisiä ohjeistuksiaan. Selvityksemme tuottaa päätöksenteon tueksi tietoa tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden priorisoinnista.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

 

Jan Ljungman
Liikejuridiikan asiantuntija
P. +358 40 526 4143 

Annukka Mannerkoski
Liikejuridiikan asiantuntija
P. +358 40 148 4198 

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö