Ensimmäiset kokemukset DAC6-raportoinnista saatu

Ensimmäiset kokemukset DAC6-raportoinnista saatu

Ensimmäisten kuukausien aikana Verohallinto on ottanut vastaan noin 200 DAC6-ilmoitusta verotuksen palvelun tarjoajilta ja verovelvollisilta. Tietyt raportointitilanteet erottuivat joukosta selvästi. Raportointivelvoitteiden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, joten ilmoitukset kannattaa tehdä viimeistään nyt.

1000
Pauliina Laine

Senior Manager, Financial Services Tax

KPMG Suomi

Sähköposti

Suomi aloitti EU-valtioista ensimmäisenä yhdessä Saksan kanssa rajat ylittäviä verotuksen järjestelyjä koskevan raportoinnin heinäkuun alussa. Myös niin sanotut takautuvasti raportoitavat järjestelyt 25.6.2018–30.6.2020 väliseltä ajalta tuli ilmoittaa Verohallinnolle elokuun loppuun mennessä. Muut EU-jäsenvaltiot myönsivät raportointiin lykkäystä, ja raportointi alkaa useimmissa maissa vasta vuoden 2021 alusta.  Takautuvat raportit on jätettävä pääsääntöisesti helmikuun lopussa.

Verohallinto on nyt kertonut havainnoistaan saatuaan sekä palvelun tarjoajien että verovelvollisten ensimmäiset ilmoitukset. Verohallinto vastaanotti noin 200 ilmoitusta sekä verotuksen palvelun tarjoajilta että verovelvollisilta itseltään. Osaa ilmoittajista on pyydetty myös korjaamaan antamiaan raportteja. Tärkeää olisi, että ilmoituksessa kuvattaisiin selvästi, millaisesta järjestelystä on kyse ja miten kulloinkin soveltuva tunnusmerkki täyttyy järjestelyn osalta. 

Mistä raportoitiin eniten?

Tyypillisiä raportoitavia tilanteita verovelvollisten itsensä ilmoituksissa olivat ainakin niin sanottuihin OECD:n mustan listan valtioihin tehdyt maksut. Huomioitavaa on näiden osalta, että monella konsernilla on tällaisissa mustan listan valtioissa aitoa liiketoimintaa, johon maksut liittyvät. Samalla maksuperusteella toistuvat maksut raportoidaan kuitenkin Verohallinnon kannan mukaan ainakin Suomessa vain kerran, joten tällä perusteella annettavat ilmoitukset varmasti vähenevät tulevaisuudessa.

Raportointivelvollisuuden tarkoituksenahan on parantaa EU-valtioiden veroviranomaisten tiedonsaantia tietyistä rajat ylittävistä järjestelyistä, joissa voi olla aggressiivisen verosuunnittelun piirteitä.  Suomen Verohallinto on erityisesti nimennyt hankkeen tavoitteiksi verotuksen ennustettavuuden, läpinäkyvyyden sekä oikeusvarmuuden parantumisen.

Vaikka raportoinnilla pyritäänkin löytämään järjestelyt, joissa voi olla tällaisia veron välttämisen tai veron kiertämisen piirteitä, raportoitavat järjestelyt ovat useimmiten täysin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvia toimia ilman mainittuja tavoitteita. Ilmoittamisesta ei myöskään seuraa automaattisesti verotustoimenpiteitä eikä sitä katsota järjestelyn vero-oikeudellista luonnetta koskevaksi kannanotoksi. 

Mitä laiminlyönnistä voi seurata?

Suomessa raportointivelvoitteiden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu, jonka suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuuden mukaan ja on enintään 15 000 euroa. Monissa muissa EU-valtioissa laiminlyöntimaksut voivat olla huomattavasti korkeampia: esimerkiksi Puolassa toimivien konsernien on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta raportoinnissa Puolaan.

Mikäli konserninne ei ole vielä käynyt läpi rajat ylittäviä tapahtumiaan, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu 25.6.2018–30.6.2020 välisenä aikana tai sen jälkeen, suosittelemme tekemään sen viimeistään nyt ja jättämään asiaa koskevat ilmoitukset. Myös konsernin raportointistrategia on hyvä määrittää etukäteen ja valmistautua myös Suomen ulkopuolella vuonna 2021 alussa alkavaa raportointiin. 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö