Data-analyysillä tehokkuutta arvonlisäverokäsittelyyn

Data-analyysillä tehokkuutta arvonlisäverokäsittelyyn

Osto- ja myyntilaskujen data-analyysit ovat tehokas tapa tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Analyysien avulla voidaan myös tunnistaa ne yrityksen kassavirtatehokkuuden kannalta olennaiset liiketoiminnan osa-alueet ja prosessit, joissa arvonlisäveroon sitoutuvaa käyttöpääomaa voidaan vapauttaa.

1000

Arvonlisävero on transaktiokohtainen vero eli yritykset joutuvat ratkaisemaan sovellettavan alv-käsittelyn jokaisen myynti- ja ostotapahtuman kohdalla. Laskentajärjestelmästä riippuen osa näistä valinnoista tapahtuu järjestelmäavusteisesti esimerkiksi toimittajatiedon taustalla olevien alv-määrittelyiden kautta, kun taas joissakin tilanteissa valinta tehdään manuaalisesti osto- tai myyntitapahtumalle syötettävän alv-koodin kautta.  

Data-analytiikan avulla pystytään käymään läpi laaja tositeaineisto ja varmistamaan, että järjestelmä toimii kuten pitää.  Analyysit tuovat toisaalta esiin mahdolliset systemaattiset ja usein järjestelmän alv-määrittelyistä johtuvat virheet, jotka toistuessaan voivat tuottaa suurenkin virheen arvonlisäverotuksessa, sekä toisaalta yksittäiset poikkeamat, inhimilliset virheet ja epäjohdonmukaisuudet.

Data-analyysin lopputuloksena saavutetaan usein säästöjä vähentämättä jääneiden tai liikaa suoritettujen arvonlisäverojen palautusten muodossa. Mahdollisten riskien aikainen havaitseminen mahdollistaa niiden tehokkaan hallinnoinnin. 

Analytiikalla parannetaan arvonlisäveron kassavirtaa

Useimmilla yrityksillä arvonlisäveroon sitoutuu huomattava määrä käyttöpääomaa, mutta sitoutuneen pääoman määrää on kuitenkin usein vaikeaa tunnistaa.

Yrityksen liiketoimintamallien, myynti- ja ostolaskujen käsittelyprosessien sekä alv-raportointiin ja ajalliseen kohdistamiseen liittyvien menettelyjen läpikäynti yhdistettynä data-analyysiin tuo esiin sitoutuvan käyttöpääoman määrän sekä ne arvonlisäveron kassavirtatehokkuuteen vaikuttavat toimenpiteet, joilla arvonlisäveroon tarpeettomasti sitoutunutta käyttöpääomaa voidaan vapauttaa yrityksen muun toiminnan käyttöön.  

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Tero Takalo
P. +358 40   709 2809

Mari Uusitalo
P. +358 40 749 0283

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö