Toimitusverkostot luotsaavat teollisuusyritykset ohi äkillisten myrskyjen

Toimitusketjuista joustaviin verkoistoihin

Koronaviruspandemian yllättämissä teollisuusyrityksissä puntaroidaan, miten edetä kohti koronan jälkeistä maailmaa mahdollisimman kuivin jaloin. Teollisuudessa ollaan siirtymässä kohti toimitusverkostoja, joita on helppo hallinnoida digitaalisesti ja jotka kestävät äkillisiä häiriötiloja paremmin kuin perinteiset toimitusketjut, asiantuntija, johtaja Peter Liddell Australian KPMG:ltä arvioi.

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Sähköposti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kun koronapandemia alkoi äkkiarvaamatta levitä vuoden alussa, moni yritys joutui ajamaan pikavauhtia alas tiettyjä toimintojaan ja lykkäämään toimituksiaan, koska tavara ei liikkunut. Tilanne oli kaikille uusi, sillä ennen pandemiaa laajamittaisia, maailmanlaajuisia häiriöitä toimituksiin olivat aiheuttaneet lähinnä poliittiset konfliktit tai äkilliset luonnonkatastrofit.

Australia oli eräs ensimmäisistä maista, joita koronapandemia koetteli. Toimitusketjujen kehittämisestä vastaava johtaja Peter Liddell KPMG Australiasta kertoo, että vain ani harva yritys selvisi äkillisestä pandemiasta kuivin jaloin.

- Noin 80 prosenttia yrityksistä kertoi, että heidän toimintansa oli kärsinyt toimitusketjuihin kohdistuneiden häiriöiden takia, Liddell sanoo.

Liddell kuului syyskuussa järjestetyn Suomen KPMG:n vuotuisen Strategy Forum -asiakastilaisuuden pääpuhujiin. Strategy Forum pidettiin tänä vuonna kokonaan virtuaalisena.

Kriisi vaati nopeita päätöksiä

Vaikka näkymät olivat koronakriisin alkuvaiheessa hyvin sumeat, yritysten täytyi alkaa tehdä korjausliikkeitä. Toiminnan pitämiseksi kannattavana tuotteille ja komponenteille piti löytää uusia, vaihtoehtoisia kuljetusreittejä.

Peter Liddellin mukaan entistä toimintavarmempien toimitusketjujen kehittäminen ja nykyisten haavoittuvuuksien torjuminen puhuttavat teollisuusyrityksissä enemmän kuin mikään muu. Asiakkaat ovat kiinnostuneita digitaalisista, ennakoivaa analytiikkaa käyttävistä ratkaisuista, joiden avulla voi ehkäistä nykyisille toimitusketjuille tyypillisiä haavoittuvuuksia.

- Keskustelen ennakoivasta toimitusketjujen hallinnasta asiakkaideni kanssa koko ajan, Liddell sanoo.

Verkostot joustavat paremmin kuin ketjut

Liddellin mukaan toimitusketjujen uudistaminen oli ollut tapetilla jo pitkään, mutta koronapandemia vauhditti kehitystä.

- Nyt olemme matkalla kohti joustavia, dynaamisia toimitusverkostoja, eräänlaisia toimittajien muodostamia ekosysteemejä, jotka eivät ole yhtä herkkiä äkillisille häiriöille.

Uudenlaiset verkostot ovat mahdollisia digitaalisten toimitusketjujen hallintatyökalujen ansiosta. Ne ovat kehittyneet selvästi pilvipohjaisten ratkaisujen ja tekoälyn kehityksen ansiosta. Pilveen voidaan tallentaa valtavat määrät dataa kaikista toimitusketjun eri vaiheista. Se ei kuitenkaan vielä riitä.

- Yritykset keräävät talteen huimia määriä dataa sisäisistä prosesseistaan ja järjestelmistään, ja he olisivat halukkaita ottamaan datasta kaiken hyödyn irti. Heillä ei kuitenkaan välttämättä ole riittävästi kyvykkyyksiä kaiken datan analysoimiseen. Aina asiakkailla ei välttämättä ole edes aina pääsyä kaikkeen dataansa, Liddell huomauttaa.

Sovellus auttaa reagoimaan riskeihin heti

KPMG:n kehittämä Supply Chain Predictor -työkalu auttaa yrityksiä suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen peräpeiliin vilkuilun sijaan.  Se tuottaa riskianalyysien tekemiseen tarvittavaa tietoa, jonka avulla voi pitää tuotanto käynnissä.

Perinteisesti päätöksiä on tehty yrityksissä ”vanhan” tuotantodatan perusteella, joka sekin on tärkeää esimerkiksi ennakoivalle kunnossapidolle, mutta nyt voidaan toimia proaktiivisesti.

Sähköisen, toiminnoiltaan helposti räätälöitävän työkalun avulla voi myös rakentaa ns. digitaalisia kaksosia, jotka ovat virtuaalisia jäljennöksiä todellisista tuotantolinjoista tai prosesseista – tai toimitusketjuista.

- Digitaalisista kaksosista on puhuttu vuosia, mutta me todella pystymme tarjoamaan sellaisia. Digitaalisilla kaksosilla voidaan analysoida nykyisiä haasteita ja visioida, miltä tulevaisuuden toimitusketjut voisivat näyttää, Liddell kertoo.

Tukeva selkänoja johdon päätöksille

KPMG Predictor kerää dataa lukuisista eri lähteistä, kuten sääennusteista, liikenneraporteista, laskutuksesta, toiminnanohjausjärjestelmästä ja haluttaessa jopa sosiaalisesta mediasta. Jos havaitaan, että esimerkiksi pyörremyrsky on iskemässä keskeisen yhteistyökumppanin toiminta-alueelle, ja seurauksena on mahdollisesti tuotantokatkoksia tai häiriöitä kuljetuksiin, yritys voi jo ennakkoon ohjata valmistusta toiselle toimittajalle. Ohjelma tuottaa kustannusarvion siitä, miten esimerkiksi tietty kuljetusten häiriötila tulisi maksamaan.

- Predictor tukee operatiivisia päätöksiä ja riskinhallintaa. Se auttaa johtoa arvioimaan, mitä vaikutuksia pienilläkin muutoksilla on koko toimitusketjulle, Liddell toteaa.

Suomalaisille vientivetoisille teollisuusyrityksille nopea reagointikyky ja datan jalostaminen ovat Liddellin mukaan hyvin tärkeitä asioita.

- Suomalaisyritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä aistimalla suhdanteiden muutoksia ja reagoimalla niihin nopeammin kuin kilpailijansa.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö