Suomi paransi asemaansa älyliikenteen kärkimaana

Suomi paransi asemaansa älyliikenteen kärkimaana

Suomi kuuluu maailman parhaisiin maihin valmiuksissaan edistää itseohjautuvien ajoneuvojen liikennettä, KPMG:n tuore tutkimus kertoo. Suomalaisyritysten kannattaa hyödyntää noste yhdistämällä voimansa toimialarajojen yli. Yhteistyön hedelmänä voi syntyä lyömätön vientituote älyliikenteeseen, toimialajohtaja Anders Hahnsson uskoo.

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Sähköposti

Vertailtaessa valtioiden kykyä sopeutua ja integroida itseohjautuvat kulkuneuvot osaksi yhteiskuntaa Suomi on sijoittunut viidenneksi Singaporen, Alankomaiden,  Norjan ja Yhdysvaltain jälkeen. Vuonna 2019 Suomi oli vastaavassa vertailussa kuudes.

Tieto ilmenee kolmatta kertaa toteutetusta KPMG:n Autonomous Vehicles Readiness Index -tutkimuksesta, jossa selvitettiin tilannetta 30 valtiossa.

Vaikka älyliikenteeseen liittyvä innostus on tutkimuksen mukaan vuodessa laskenut, valmiudet ottaa käyttöön turvallista ja tehokasta älyliikennettä ovat koko ajan parantuneet ympäri maailman. Itseohjautuvia ajoneuvoja pidetään tärkeinä keinoina vähentää kaupunkiliikenteen päästöjä, lisätä liikenteen turvallisuutta ja edistää älyteknologian käyttöä kaupungeissa.

Helsinki älykaupunkien kansainvälinen huippu

Suomen vahvuuksiksi kansainvälisessä vertailussa todettiin etenkin julkisen sektorin panostukset itseohjautuvaan liikenteeseen. Eduskunta on poistanut useita älyliikenteen lainsäädännöllisiä esteitä muun muassa viime vuonna voimaan tulleessa tieliikennelaissa. Koko julkista tieverkkoa saa käyttää älyliikenteen testiajoihin, mikä on maailman mittakaavassa harvinaista.

Itseohjautuvia linja-autoja on koeajettu muun muassa Vantaalla ja Espoossa. Helsinki kuuluu KPMG:n tutkimuksen mukaan ”maailman johtaviin älykaupunkeihin” . Helsinkiä kiiteltiin siitä, että kaupunki ja alan yritykset puhaltavat samaan hiileen kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteidensa saavuttamiseksi.

Paras hyöty yritysyhteistyöstä

Teollisuustoimialan johtaja Anders Hahnsson KPMG Suomesta näkee loistavia mahdollisuuksia perinteiset toimialarajat ylittävässä yhteistyössä - aina menestyväksi vientituotteeksi saakka. Teollisuuden, teknologiayrityksen, finanssisektorin ja julkishallinnon kannattaa laittaa hynttyynsä yhteen.

- Teollisuus voi valmistaa ”raudan” ajoneuvoihin, teknologiayrityksissä on osaamista esimerkiksi 5G-teknologiaan ja sovelluskehitykseen, ja finanssiyrityksissä kehitetään uusia, näppäriä maksutapoja, joita älykkäässä liikenteessä tarvitaan, Hahnsson luettelee.

- Julkinen infrastruktuuri on kallista, joten siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti, hän lisää.

”Meillä on jo vientiosaamista ja teknologiaa”

Harvaan asutun Suomen markkinat itseohjautuvalle liikenteelle ovat pienet. Siksi yritysten kannattaa Hahnssonin mukaan kohdistaa vientiponnistelunsa rohkeasti varsinkin sellaisiin maihin, joissa julkisen sektorin luomat valmiudet älyliikenteen edistämiseen ovat jo nyt kohdallaan.

- Meillä on merkittävää vientiosaamista ja valmista teknologiaa, joka on varsin hyvin skaalattavissa koko maailmaan sopivaksi, Hahnsson huomauttaa.

Hahnsson nostaa esiin esimerkiksi suomalaisen Maas Globalin, joka tunnetaan julkisia ja yksityisiä liikennepalveluita yhdistävästä Whim-sovelluksestaan, sekä robotiikka- ja ohjelmistoyritys Sensible 4:n.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö