close
Share with your friends

Muutoksia valmisteveromenettelyihin - olethan valmistautunut

Valmistaudu valmisteveromenettelyiden muutoksiin

Valmisteverotusmenettelyt muutetaan vastaaviksi kuin muissa Verohallinnon kantamissa oma-aloitteisissa veroissa. Mikäli lainsäädäntöuudistus toteutuu suunnitellun mukaisesti, muutokset astuvat voimaan vuoden 2021 alussa. (HE 54/2020)

Matti Alpua

Customs & Excise

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Jatkossa verokausi-ilmoittajien veroilmoituksen jättöpäivä ja veron maksupäivä on verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleinen eräpäivä eli yleensä 12 päivä. Veroilmoitukset annetaan jatkossa sähköisesti. Verohallinnon mukaan ensi vuoden alusta lähtien myös valmisteveroasiat voi hoitaa OmaVerossa

Veroilmoituksessa olleiden virheiden korjaaminen

Jatkossa verovelvolliset korjaavat veroilmoituksessaan olevan virheen antamalla kyseiselle verokaudelle kohdistuvan verolajikohtaisen oikaisuilmoituksen. Sen vuoksi esimerkiksi polttoaineverolain 6 § 2 momentissa säädetystä mahdollisuudesta kohdistaa valtuutetun varastonpitäjän verokorjaukset sen verokauden veroilmoitukseen, jonka kuluessa korjaukset on viety kirjanpitoon, luovutaan.

Niin ikään mahdollisuudesta vähentää palautettavaksi tuleva valmistevero seuraavan veroilmoituksen yhteydessä luovutaan. Palautusta maksetusta verosta haettaisiin ja myönnettäisiin yhdenmukaisessa menettelyssä valmisteverolainsäädännössä säädettyjen palautusmenettelyjen kautta.

Erityisesti virheiden korjaamiseen ja palautusten saamiseen liittyvät menettelyt johtavat hallinnollisen taakan kasvuun valmisteverovelvollisissa yrityksissä.

Mikä muu muuttuu?

Uudistus tuo lisäksi mukanaan paljon muita verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä koskevia muutoksia, joihin valmisteverotuksen parissa toimivien yritysten on syytä varautua.

KPMG avustaa kaikissa valmiste-, tulli- ja autoverotukseen liittyvissä kysymyksissä.  

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö