Ajankohtaista verotuksessa ja oikeuskäytännöissä

Ajankohtaista verotuksessa ja oikeuskäytännöissä

Tiivis katsaus verotus- ja oikeuskäytännössä esillä olevista kysymyksistä ja tapauksista, joissa olemme avustaneet.

1000
Antti Leppänen

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Käsittelemme täällä lyhyesti verotus- ja oikeuskäytännössä esillä olevia ajankohtaisia vero-oikeuden kysymyksiä veroprosessin eri vaiheista säännönmukaisesta verotuksesta ennakollisiin keskusteluihin, ennakkoratkaisuihin ja muutoksenhakuun oikaisulautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Avustamme kaikissa näissä tapauksissa.

Ajankohtaisia verotuksen kysymyksiä muun muassa nyt – KPMG avustaa

- Arvonlisäverotus: Mitä verovelvollisuusryhmäsääntelyyn liittyviä vaihtoehtoja liittyy yritysjärjestelyllä synnytettävään uuteen rahoitusalan konserniin?

- Arvonlisäverotus: Miten potilaan solujen muokkaukseen perustuvaa uutta hoitomuotoa tulee tulkita arvonlisäveroverotuksessa?

- Henkilöverotus: Koronavirusepidemian vaikutus 6 kuukauden sääntöön.

- Tuloverotus: Koronavirusepidemian vaikutus kiinteän toimipaikan syntymiseen.

- Tuloverotus: Millaisia asioita suomalaisen yrityksen on otettava huomioon toisessa jäsenvaltioissa syntyneiden tappioiden siirtymisestä rajat ylittävässä sulautumisessa korkeimman hallinto-oikeuden keväällä 2020 antamien ratkaisujen jälkeen? Lue aiheesta lisää myös asiaa koskevasta uutisestamme.

- Tuloverotus: Johtopaikan siirto toisesta jäsenvaltiosta 18.6.2020 julkaiseman luonnosesityksen perusteella – tulkintakysymyksiä jo nyt esimerkiksi tappioiden siirtymisestä johtopaikan mukana.

- Tuloverotus: Lähdeverolain 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta suoritetun korvauksen ilmoitusmenettely tulorekisterissä.

- Tuloverotus: Voidaanko yritysjärjestelydirektiivin mukaisessa sulautumisessa syntyviä voittoja jäsennellä verovapaiksi ja veronalaisiksi (EVL 52 b §)?

- Tuloverotus: Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verotusperiaatteet tilanteessa, jossa rajoitetusti verovelvollinen on tappiollinen – voiko rajoitetusti verovelvollinen vähentää Suomesta saadusta tulosta tulonhankkimismenoja EU-oikeuden perusteella?

- Varainsiirtoverotus: Millaiset vastuut on otettava huomioon luovutetun omaisuuden käyvässä arvossa, joka luetaan varainsiirtoveron perusteeksi (VSV 6 §:n 2 momentti)?

Viimeaikaisia ratkaisuja ja tapahtumia – KPMG avusti

- Keskusverolautakunta: EUT:n niin sanottua Skandia-tulkintaa ei tullut soveltaa konsernin tilanteessa, jossa palveluveloitukset tehtiin suomalaisen sivuliikkeen ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen ja ko. maassa verovelvollisuusryhmään kuuluvan pääliikkeen välillä

- Korkein hallinto-oikeus: Vakuutusyhtiö sai tehdä liiketoimintasiirron sijoitusrahastoon, mutta liiketoimintakokonaisuutta koskevan kriteerin arviointi palautettiin keskusverolautakunnalle.

- Korkein hallinto-oikeus: Korkein hallinto-oikeus linjasi toisessa jäsenvaltiossa syntyneiden tappioiden siirtymisestä rajat ylittävässä sulautumisessa: lue aiheesta lisää asiaa koskevasta uutisestamme.

 

Aikaisemmat verotuksen kysymykset:

1. maaliskuuta 2020

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö