Hovioikeuden tuomio yt-menettelyn tiedonantovelvollisuudesta

Yt-menettelyn tiedonantovelvollisuus

Tuomio korostaa työnantajan vastuuta suunnitelmien täsmällisyydestä ja riittävien tietojen antamisesta jo neuvotteluesityksen yhteydessä.

1000

Lisätietoja

Sähköposti

Vaasan hovioikeuden 29.6.2020 antamassa tuomiossa (S 19/712, tuomio nro 289) otettiin kantaa siihen, millä tarkkuudella työnantajan on annettava henkilöstölle yhteistoimintalain 47 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiset alustavat tiedot suunniteltujen irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä. Tieto on merkityksellinen muun muassa neuvoteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista ja vaihtoehdoista työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

 

Suunnitelmat ilmoitettava henkilöstöryhmittäin ja maantieteellisesti eriteltynä

Hovioikeus totesi, että neuvottelut työvoimaa vähentävien toimenpiteiden vaikutuksista ja vaihtoehdoista saattavat joskus edellyttää myös yksityiskohtaista selvitystä niistä työntekijöistä, jotka täytyy irtisanoa, ja niistä, jotka voidaan sijoittaa uudelleen tai kouluttaa. Tällainen tilanne voi olla käsillä, mikäli tarkasteltavat liiketoimintayksiköt ovat pieniä ja selvityksessä saatetaan joutua menemään myös henkilötasolle. Työnantajan sisäisen organisaation perusteella ei voida poiketa yhteistoimintalain vaatimuksista. 

Hovioikeus katsoi, että yhtiö ei ollut antanut riittävän täsmällistä arviota aiottujen irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä. Arvio olisi pitänyt ilmoittaa henkilöstöryhmittäin ja myös maantieteellisesti eriteltynä. Tiedonantovelvoitteen laiminlyönti johti siihen, että neuvotteluvelvoitteen sisältövaatimukset eivät täyttyneet työnantajan harkitsemien ratkaisujen vaikutusten, työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamisen sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämisen osalta lain edellyttämällä tavalla. Yhtiö velvoitettiin maksamaan työntekijälle yhteistoimintalain mukaisena hyvityksenä 7.000 euroa.

Osallistu webinaariin

Aiheesta lisää ilmaisessa webinaarissamme: Organisaation muutoksen käytännön toteutus ja hyödylliset vinkit, keskiviikkona 16.9.2020 klo 9.00 – 10.30. Ilmoittaudu mukaan.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö