Väliaikainen verovapaus koronaepidemian hoitoon käytettäville tuotteille

Väliaikainen verovapaus koronan hoitotarvikkeille

Koronan hoitoon ja torjuntaan tarkoitettujen tavaroiden verottomuus jatkuu ainakin 31. lokakuuta 2020 asti.

1000

Eduskunta on hyväksynyt arvonlisäverolakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen, jolla säädettiin koronavirusepidemian estämiseen, testaamiseen ja hoitamiseen käytettävien tavaroiden kotimaan myynnit ja yhteisöhankinnat arvonlisäverottomiksi, tiettyjen laissa erikseen mainittujen edellytysten täyttyessä.

Lakimuutos noudatti hallituksen kesäkuussa  antamaa esitystä  ja sitä oli alun perin tarkoitus soveltaa 30.1.-31.7.2020 tehtyihin hankintoihin. Hallitus on kuitenkin antanut elokuun lopussa lakiesityksen, jonka mukaan tätä väliaikaista verovapautta on tarkoitus nyt jatkaa 31.10.2020 asti.

Kotimaisten ja muista EU-maista tehtävien hankintojen verottomaksi säätämisen taustalla on ollut EU:n ulkopuolelta tuotavien vastaavien tavaroiden maahantuonnille myönnetty arvonlisäverottomuus ja tullittomuus, joka perustuu komission päätökseen. Näin ollen mainitulla arvonlisäverolain muutoksella on pyritty säätämään kyseisten tavaroiden erilaiset hankintatavat ja -kanavat yhdenvertaiseen asemaan arvonlisäverotuksessa.

Vapautukset verosta koskevat mm. henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esimerkiksi suojalaseja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä sekä lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita ja testisarjoja.

Komissio on julkaissut listan tavaroista, joita vapautukset voivat koskea. Lista ei ole luonteeltaan tyhjentävä ja jättää siten jäsenvaltiolle harkintavaltaa tältä osin. 

Voimassaoloaikaa pidennettiin heinäkuussa

Alun perin komission määräämä maahantuontien verovapaus ulottui vain heinäkuun loppuun saakka, mutta sen voimassaoloaikaa pidennettiin heinäkuussa siten, että verovapaus on voimassa 31. lokakuuta saakka.

Myös kotimaan myyntien ja yhteisöhankintojen väliaikaisen verovapauden voimassaoloaikaa on nyt ehdotettu jatkettavaksi 31. lokakuuta saakka.

Lisätietoja asiasta saat hallituksen alkuperäisestä esityksestä kesäkuussa julkaisemastamme uutisesta.

Lisätietoja:

Matti Lindholm

+358 20 760 3235

matti.lindholm@kpmg.fi

 

Mari Uusitalo

+358 20 767 2275

mari.uusitalo@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö